Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Tập trung khắc phục hạn chế sau kiểm điểm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/11/2018 | 1:09:20 PM

YBĐT - Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra 7 hạn chế, khuyết điểm cần tổ chức thực hiện khắc phục ngay sau khi tiến hành công tác kiểm điểm năm 2017.

Công nhân Nhà máy Giấy Yên Hợp trực thuộc Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trong giờ sản xuất.
Công nhân Nhà máy Giấy Yên Hợp trực thuộc Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trong giờ sản xuất.

Đến tháng 10/2018, Đảng ủy Khối đã rà soát, bổ sung 4 nhiệm vụ phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. 

Song song, các chi bộ, đảng bộ cơ sở cũng đã bổ sung 93 nhiệm vụ cần làm ngay, những vấn đề phát sinh cùng với 226 nhiệm vụ cần khắc phục sau kiểm điểm năm 2017, tổng cộng là 319 nhiệm vụ. 

Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy có sự quan tâm của các cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện tương đối hiệu quả kế hoạch khắc phục các nhiệm vụ đã được chỉ ra. Toàn Đảng bộ đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 98 lượt tổ chức đảng, trong đó Đảng ủy Khối kiểm tra 5 tổ chức đảng. 

Quyết tâm cùng sự nỗ lực cao nhất, đến nay, Đảng ủy Khối đã xây dựng và tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành 7/7 nhiệm vụ cần làm ngay. Trong số các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, nổi bật là Đảng ủy Khối đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như kịp thời nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp để phối hợp với các sở, ngành, địa phương giúp doanh nghiệp tháo gỡ hiệu quả. 

Trong 9 tháng của năm 2018, số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi đạt tỷ lệ 81,9% (59/72 đơn vị); có 13,9% số doanh nghiệp duy trì được hoạt động (10/72 đơn vị); có 3/72 doanh nghiệp ngừng hoạt động, bằng 4,2%.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả nên các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo mọi chế độ cho người lao động, nghiêm túc chấp hành quy định bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đảng ủy Khối cũng đã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đồng thời với việc tập trung khắc phục những hạn chế.

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Khối đã tuyên dương 18 tập thể, 16 cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt có 1 tập thể, 2 cá nhân được Tỉnh ủy Yên Bái tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018). 

Hội thi kể chuyện những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác năm 2018 thành công tốt đẹp đã góp phần tiếp tục tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa ý nghĩa hết sức thiết thực của Chỉ thị số 05-CT/TW trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với 4 nhiệm vụ phát sinh, Đảng ủy Khối đang tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

Về phía các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể Khối, đã có 293/319 nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành 26 nhiệm vụ. Đảng ủy Khối cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể chức năng chịu trách nhiệm liên quan cũng như phân tích rõ nguyên nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ gồm cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. 

Qua đó đề nghị các cá nhân, tập thể có liên quan cần kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, hành động thiết thực, đề ra giải pháp phù hợp, có tính khả thi để đạt hiệu quả cao nhất. Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục làm tốt công tác giám sát trong toàn Đảng bộ, đặc biệt quan tâm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc lựa chọn những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm mà các tổ chức đảng, đảng viên đã đề ra. 

Nguyễn Thơm

  •  
Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh (thứ ba bên trái) trao đổi với cán bộ Hội vùng cao về công tác phát triển Đảng trong hội viên.

Để hoàn thành mục tiêu kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Lãnh đạo xã Bạch Hà, huyện Yên Bình luôn sâu sát quần chúng nhân dân để tuyên truyền, vận động và tìm nguồn phát triển Đảng.

Để hoàn thành kế hoạch kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái xây dựng chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, kế hoạch rèn luyện, học tập cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công.

Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh trao đổi về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, nếu như năm 2015, toàn tỉnh có 1.666 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được kết nạp Đảng thì năm 2016 giảm xuống 1.623 ĐVTN; năm 2017, tổng số ĐVTN được kết nạp Đảng là 1.501, hết tháng 11/2018, con số này là 1.215 ĐVTN.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục