Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/12/2018 | 8:00:47 AM

YBĐT - Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng luôn được Đảng bộ huyện Văn Yên quan tâm bằng việc triển khai nhiều biện pháp, từng bước nâng cao uy tín của tổ chức đảng trong mọi mặt hoạt động.

Lãnh đạo xã Hoàng Thắng trao đổi với đoàn viên thanh niên tại công trường thanh niên tình nguyện về việc kết nạp đảng viên.
Lãnh đạo xã Hoàng Thắng trao đổi với đoàn viên thanh niên tại công trường thanh niên tình nguyện về việc kết nạp đảng viên.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, Đảng ủy xã Đại Sơn luôn coi trọng và có những giải pháp hiệu quả để phát triển đảng viên là người DTTS. 

Đồng chí Lê Huy -  Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn cho biết: "Hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng chương trình, kế hoạch kết nạp đảng viên, nhất là những thanh niên người DTTS có trình độ hiện đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn xã để chỉ đạo các chi bộ phân công những đảng viên có uy tín, kinh nghiệm giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện". 

Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã Đại Sơn đã kết nạp mới 31 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó quần chúng ưu tú là người DTTS được kết nạp là 24 đồng chí. Hiện nay, tổng số đảng viên của Đảng bộ xã đến hết tháng 11/2018 là 194 đảng viên, trong đó đảng viên là người DTTS chiếm trên 81%. 

Phong Dụ Thượng có trên 97% dân số là đồng bào DTTS. Bởi vậy, việc phát triển Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương luôn được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm. Nguồn kết nạp Đảng được bồi dưỡng, rèn luyện từ các tổ chức đoàn thể, đều là những quần chúng tiêu biểu, gương mẫu trong phát triển kinh tế, tham gia công tác thôn.

Đồng chí Nguyễn Thượng Phi - Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Đảng ủy xã đã chỉ đạo 15 chi bộ thôn, bản mỗi năm phấn đấu kết nạp ít nhất một đảng viên, hàng năm, từng chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xem xét, bồi dưỡng, rèn luyện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; trong đó, chú trọng hạt nhân là quần chúng đồng bào DTTS ưu tú, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt". 

Nhờ đó, đến nay, toàn Đảng bộ xã có 283 đảng viên; trong đó, đảng viên là người DTTS là 242 đồng chí, chiếm tỷ lệ trên 85%. 

Nhận thức rõ nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhất là đảng viên đồng bào DTTS để tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; các tổ chức chính trị - xã hội coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. 

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế ở địa phương thông qua giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm và thông báo thời gian, kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong năm để cơ sở chủ động bồi dưỡng, rèn luyện, xét, cử quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

Nhờ đó, sau nửa nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.060/1.500 đảng viên mới, đạt 70% mục tiêu nghị quyết đại hội, trong đó đảng viên người DTTS là 415 đồng chí, chiếm 39%.

Với những cách làm sáng tạo, các tổ chức đảng ở cơ sở không chỉ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mà còn phát huy tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, trở thành cầu nối, góp phần quan trọng tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân.

Lê Thanh

  •  
Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục