Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/12/2018 | 8:00:47 AM

YBĐT - Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng luôn được Đảng bộ huyện Văn Yên quan tâm bằng việc triển khai nhiều biện pháp, từng bước nâng cao uy tín của tổ chức đảng trong mọi mặt hoạt động.

Lãnh đạo xã Hoàng Thắng trao đổi với đoàn viên thanh niên tại công trường thanh niên tình nguyện về việc kết nạp đảng viên.
Lãnh đạo xã Hoàng Thắng trao đổi với đoàn viên thanh niên tại công trường thanh niên tình nguyện về việc kết nạp đảng viên.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, Đảng ủy xã Đại Sơn luôn coi trọng và có những giải pháp hiệu quả để phát triển đảng viên là người DTTS. 

Đồng chí Lê Huy -  Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn cho biết: "Hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng chương trình, kế hoạch kết nạp đảng viên, nhất là những thanh niên người DTTS có trình độ hiện đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn xã để chỉ đạo các chi bộ phân công những đảng viên có uy tín, kinh nghiệm giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện". 

Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã Đại Sơn đã kết nạp mới 31 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó quần chúng ưu tú là người DTTS được kết nạp là 24 đồng chí. Hiện nay, tổng số đảng viên của Đảng bộ xã đến hết tháng 11/2018 là 194 đảng viên, trong đó đảng viên là người DTTS chiếm trên 81%. 

Phong Dụ Thượng có trên 97% dân số là đồng bào DTTS. Bởi vậy, việc phát triển Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương luôn được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm. Nguồn kết nạp Đảng được bồi dưỡng, rèn luyện từ các tổ chức đoàn thể, đều là những quần chúng tiêu biểu, gương mẫu trong phát triển kinh tế, tham gia công tác thôn.

Đồng chí Nguyễn Thượng Phi - Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Đảng ủy xã đã chỉ đạo 15 chi bộ thôn, bản mỗi năm phấn đấu kết nạp ít nhất một đảng viên, hàng năm, từng chi bộ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xem xét, bồi dưỡng, rèn luyện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; trong đó, chú trọng hạt nhân là quần chúng đồng bào DTTS ưu tú, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt". 

Nhờ đó, đến nay, toàn Đảng bộ xã có 283 đảng viên; trong đó, đảng viên là người DTTS là 242 đồng chí, chiếm tỷ lệ trên 85%. 

Nhận thức rõ nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhất là đảng viên đồng bào DTTS để tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; các tổ chức chính trị - xã hội coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. 

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế ở địa phương thông qua giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm và thông báo thời gian, kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong năm để cơ sở chủ động bồi dưỡng, rèn luyện, xét, cử quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

Nhờ đó, sau nửa nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.060/1.500 đảng viên mới, đạt 70% mục tiêu nghị quyết đại hội, trong đó đảng viên người DTTS là 415 đồng chí, chiếm 39%.

Với những cách làm sáng tạo, các tổ chức đảng ở cơ sở không chỉ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mà còn phát huy tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, trở thành cầu nối, góp phần quan trọng tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân.

Lê Thanh

  •  
Các tin khác
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi về công tác cán bộ với lãnh đạo xã Bản Mù.

Đơn cử như thực hiện nghiêm túc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, lựa chọn bầu vào những vị trí chủ chốt, tạo ra những thay đổi quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ chú trọng việc phát triển đảng viên, nhất là ở các chi bộ nông thôn của thị xã hiện nay. 

Ngày 25-2-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 189-KH/BTCTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Sau đây là thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 189 -KH/BTCTW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương).

Cán bộ phụ nữ xã Đại Phác, huyện Văn Yên vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện Văn Yên đang duy trì hiệu quả trên 230 mô hình "Dân vận khéo” (DVK) trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục