Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái: Sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/12/2018 | 7:56:40 AM

YBĐT - Để đạt được hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05.

Cán bộ Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cùng xây dựng Đảng bộ, doanh nghiệp lớn mạnh.
Cán bộ Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cùng xây dựng Đảng bộ, doanh nghiệp lớn mạnh.

Thời gian qua, tổ chức Đảng Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái đã tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"..., góp phần để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Để đạt được hiệu quả trong SXKD, Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05. 

Đồng chí Ninh Thanh Tạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cho biết: "Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề ra các biện  pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể cho từng biểu hiện ở từng chi bộ. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, người lao động, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ”. 

Nội dung đột phá và các việc làm ngay, được Công ty xác định là phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ; phấn đấu tiếp tục là doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". 

Đảng ủy Công ty đã tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với hình thức các chi bộ để từng đảng viên báo cáo nội dung và trực tiếp ký cam kết. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được chú trọng. 

Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Cùng với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng thực hiện Chỉ thị số 05, sau khi học tập, nghiên cứu quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của Công ty theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã tổ chức ký cam kết và thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ do cơ quan ban hành. 

Đảng bộ lựa chọn nội dung những việc cần làm ngay trong đột phá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tăng cường tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công nhân viên chức, lao động, nhất là người giữ vai trò lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. 

Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tự phê bình và phê bình đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đôn đốc, nhắc nhở và thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiêm túc thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo thu nộp các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Nâng cao hiệu quả, giải pháp về nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động..., phấn đấu năm 2018, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Công ty đạt chuẩn "Đơn vị văn hóa" và tiếp tục là đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Thành Trung

  •  
Các tin khác
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi về công tác cán bộ với lãnh đạo xã Bản Mù.

Đơn cử như thực hiện nghiêm túc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, lựa chọn bầu vào những vị trí chủ chốt, tạo ra những thay đổi quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ chú trọng việc phát triển đảng viên, nhất là ở các chi bộ nông thôn của thị xã hiện nay. 

Ngày 25-2-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 189-KH/BTCTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Sau đây là thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 189 -KH/BTCTW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương).

Cán bộ phụ nữ xã Đại Phác, huyện Văn Yên vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện Văn Yên đang duy trì hiệu quả trên 230 mô hình "Dân vận khéo” (DVK) trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục