Tìm “nguồn” cho Đảng - Bài 2: Giải bài toán “phai nhạt lý tưởng”

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2019 | 8:41:38 AM

YênBái - Để hoàn thành kế hoạch kết nạp 9.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Đảng bộ mỗi năm kết nạp từ 1.800 đảng viên trở lên.

Lãnh đạo xã Bạch Hà, huyện Yên Bình luôn sâu sát quần chúng nhân dân để tuyên truyền, vận động và tìm nguồn phát triển Đảng.
Lãnh đạo xã Bạch Hà, huyện Yên Bình luôn sâu sát quần chúng nhân dân để tuyên truyền, vận động và tìm nguồn phát triển Đảng.


Theo đó, năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh kết nạp được 2.194 đảng viên, đạt tỷ lệ 121,9%. Năm 2017, con số này là 2.168 đảng viên, đạt tỷ lệ 120,4%, đến cuối tháng 10/2018, toàn tỉnh kết nạp được 1.458 đảng viên, đạt 81% kế hoạch năm… 

Thực tế công tác phát triển Đảng của các đơn vị, địa phương cho thấy, khó khăn tìm "nguồn” cho Đảng hiện nay ngoài những nguyên nhân chủ quan, khách quan, còn chịu tác động sâu sa từ nguyên nhân "Phai nhạt lý tưởng” của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Đó là, lười học tập chính trị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, dẫn tới nhận thức sai lệch về tầm quan trọng của việc học tập chính trị, phụ họa cho những quan điểm lệch lạc, thiếu chính xác. Thậm chí, có những đảng viên nhờ cả quần chúng đi học nghị quyết và điểm danh hộ… làm ảnh hưởng ngay tới nhận thức của quần chúng về Đảng và đảng viên. 

Đây chính là vấn đề mấu chốt của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị - con đường ngắn nhất dẫn tới suy thoái đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã chỉ rõ. Đó là, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tiền phong, gương mẫu trong sinh hoạt, phai nhạt lý tưởng phấn đấu, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng vào Đảng. 

Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII còn chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” để các cấp ủy đảng tìm ra những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Trả giá đắt cho bài học "Phai nhạt lý tưởng” này cụ thể nhất chính là trường hợp ông Chu Hảo - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức trẻ đã có những bài viết trái với cương lĩnh chính trị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng như báo chí đã thông tin. Đó chính là biểu hiện của tư tưởng, đạo đức, lối sống đang "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và phụ họa cho những quan điểm lệch lạc, sai trái của các thế lực thù địch. 

Đồng chí Hoàng Văn Tư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình, huyện Yên Bình tâm sự: "Quả thực, hiện nay trong tổ chức đảng của chúng ta vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm chính sách dân số, có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và tư cách người đảng viên, trong đó, có cả một số cán bộ cao cấp vừa bị Trung ương xử lý như báo chí đã nêu. Đó là nguyên nhân sâu sa khiến lòng tin của quần chúng vào Đảng bị suy giảm, kéo giảm nguồn phát triển Đảng”. 

Ngoài ra, những biểu hiện suy thoái đạo đức, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin, dễ dao động và lối sống buông thả, thích ăn chơi, hưởng thụ của một số thanh niên hiện nay là nguyên nhân cơ bản khiến nhiều đối tượng không đủ tiêu chuẩn đứng trong hàng ngũ của Đảng, thậm chí bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. 

Đảng viên Nguyễn Công Sáu - một cựu tù Côn Đảo gần 55 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Chi bộ tổ 17, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ: "Trong thời chiến, để trở thành đảng viên, chúng tôi phải chiến đấu và rèn luyện rất vất vả và bao giờ mình cũng phải ưu tú hơn, hy sinh nhiều hơn, gương mẫu hơn anh em chiến sĩ. Thậm chí, ở chốn lao tù vẫn phải không ngừng học tập nghị quyết, giữ vững lý tưởng của Đảng. Hôm nay, sống trong hòa bình, tự do, một số quần chúng, nhất là các bạn trẻ lại khiếm khuyết lý tưởng, thiếu ý chí rèn luyện, phấn đấu, làm tuột mất cơ hội vào Đảng”. 

Được biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng 25/737 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 29 đảng viên. Điều này, đồng nghĩa với việc toàn Đảng bộ giảm đi 54 đảng viên. 

Trong khi đó, để có thêm một đảng viên mới là cả sự nỗ lực phấn đấu của cá nhân đảng viên và tổ chức đảng từ phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu, giúp đỡ, xem xét hồ sơ cử đi học cảm tình Đảng, thử thách, giao nhiệm vụ tròn 1 năm sau kết nạp mới chính thức trở thành đảng viên.

Thực tế cũng chứng minh, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào hoạt động ở cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp là động lực quan trọng để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Đây là phương pháp hiệu quả giúp Đảng bộ xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nâng chỉ tiêu kết nạp mới từ 6 đảng viên năm 2018 lên 10 đảng viên năm 2019 này. 

Đồng chí Phan Tiến Viện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng khẳng định: "Đảng ủy "nuôi nguồn” cho Đảng bằng việc phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong Đảng bộ xã. Chính sự nêu gương và phong cách làm việc chuyển biến của cán bộ, đảng viên sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05  đã củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân vào tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ xã”. 

Trong thời đại ngày nay, khi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách hạ thấp uy tín của Đảng, khi giá trị đạo đức, văn hóa bị lấn át bởi lối sống buông thả, thực dụng và tha hóa, nếu lực lượng trẻ không được cấp ủy, chi bộ địa phương, cơ sở quan tâm bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu vươn lên vì quê hương, đất nước sẽ dẫn đến thái độ thờ ơ, vô cảm với việc phấn đấu vào Đảng. 

Chưa nói đến việc một số nơi, vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt, hạn chế; cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, không giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thậm chí vi phạm khuyết điểm; hoạt động của một số tổ chức Đoàn còn nặng về hình thức, chưa bắt nhịp với nhu cầu thanh niên… sẽ khiến cho một quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn dần bị mai một ý chí, động cơ phấn đấu trở thành đảng viên, dẫn tới mất nguồn phát triển Đảng. 

Vì thế, tạo nguồn phát triển đảng phải đi đôi với củng cố Đảng, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng viên mới được kết nạp cần tiếp tục được giáo dục, rèn luyện, thử thách để tôi luyện và tự khẳng định mình. 

Thực tế những năm qua, ở không ít đảng viên mới sau khi được kết nạp đã xuất hiện tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng... 

Đây là một nguyên nhân làm cho một số tổ chức Đảng có số lượng đảng viên đông nhưng vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu bị giảm sút.

Thanh Hương

Bài 3: Tạo nguồn bằng tin tưởng và giao nhiệm vụ

  •  
Các tin khác

Trong 2 ngày 19 và 20/4, tại Nhà văn hóa phường Đồng Tâm, Đảng ủy phường Đồng Tâm, thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 với sự tham gia của 21 thí sinh là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của 21 chi bộ trực thuộc.

Thí sinh Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên tìm hiểu tài liệu chuẩn bị tham gia Hội thi.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Văn Yên năm 2019 sẽ diễn ra trong ngày 15 và 16/4/2019. Từ tháng 3/2019, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Văn Yên đã triển khai, quán triệt đến 100% chi đảng bộ trực thuộc, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Hội thi.

Với 59 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 34 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở và 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm triển khai, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn đặc thù ở xã Lang Thíp.

Năm 2017 - 2018, Đảng bộ huyện tập trung vào 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết thúc năm 2018, Đảng bộ đã thực hiện xong 33 nội dung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục