Vì một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/2/2019 | 8:53:24 AM

YênBái - Mùa xuân năm 2019 này, Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang tuổi 89. Với một Đảng cầm quyền suốt 89 năm qua, để luôn song hành và mãi trường tồn cùng dân tộc, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, chỉnh đốn và sửa chữa kịp thời những sai lầm, hạn chế, khuyết điểm của Đảng và đảng viên trước nhân dân. Vì thế mà luôn được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, bao dung và che chở.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 21 (mở rộng) diễn ra tháng 12/2018.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 21 (mở rộng) diễn ra tháng 12/2018.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Một Đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. 

Từ đó đến nay - gần 90 năm trôi qua, Đảng ta đã tổ chức thành công 12 kỳ đại hội. Song, ở kỳ đại hội nào Đảng ta cũng đều dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chú trọng thực hiện lời dạy bảo ân cần đó của Người để xây dựng Đảng ta thành một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn và chân chính. Cụ thể, từ Đại hội đổi mới lần thứ VI, năm 1986 đến nay, Đảng ta đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. 

Đó là, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa VI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa VII "Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, "Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 

Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Tỉnh ủy Yên Bái đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu những nội dung nghị quyết như: ban hành Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của mỗi tổ chức đảng và đảng viên gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, toàn tỉnh đã có gần 95,6% số chi bộ duy trì thực hiện nền nếp các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 tại các buổi sinh hoạt; các tổ chức đảng và đảng viên đã khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, phát huy ưu điểm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiên quyết xử lý, thậm chí khai trừ ra khỏi Đảng những đảng viên thiếu tiền phong, gương mẫu, tham nhũng, lãng phí, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Qua đó, chẳng những góp phần đấu tranh phản bác, chống lại các thế lực thù địch, phản động, không để chúng lợi dụng bôi nhọ, xuyên tạc và chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ mà còn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Những kết quả đạt được trong công tác đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Yên Bái nói riêng và các đảng bộ địa phương trong cả nước nói chung sẽ kết thành vườn hoa xuân tươi thắm, rực rỡ sắc màu dâng lên mừng Đảng kính yêu nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập. 

Đảng mạnh – dân giàu - mục tiêu ấy đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cả nước khi nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Đảng ta ban hành trong kỳ đại hội tiếp theo của mình để góp phần xây dựng "một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác
Thí sinh Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên tìm hiểu tài liệu chuẩn bị tham gia Hội thi.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Văn Yên năm 2019 sẽ diễn ra trong ngày 15 và 16/4/2019. Từ tháng 3/2019, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Văn Yên đã triển khai, quán triệt đến 100% chi đảng bộ trực thuộc, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Hội thi.

Với 59 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 34 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở và 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm triển khai, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn đặc thù ở xã Lang Thíp.

Năm 2017 - 2018, Đảng bộ huyện tập trung vào 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết thúc năm 2018, Đảng bộ đã thực hiện xong 33 nội dung.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi về công tác cán bộ với lãnh đạo xã Bản Mù.

Đơn cử như thực hiện nghiêm túc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, lựa chọn bầu vào những vị trí chủ chốt, tạo ra những thay đổi quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục