Lực lượng vũ trang tỉnh: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/2/2019 | 2:01:35 PM

YênBái -

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên (CBĐV) là những vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, quyết định trực tiếp tới sức mạnh tổng hợp, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) nói chung, LLVT Yên Bái nói riêng.

Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLVT tỉnh.
Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLVT tỉnh.

Từ nhận thức đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CBĐV trong Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã được chú trọng. Hiện nay, Đảng bộ có 6 TCCSĐ, 34 chi bộ trực thuộc. Các TCCSĐ được xây dựng theo đúng Điều lệ Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phù hợp với tổ chức biên chế, nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh.

Thực tế hoạt động của TCCSĐ các cấp trong Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh những năm gần đây đã khẳng định: việc giữ vững và phát huy được xác định có vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động ở cơ sở. 

Qua đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, Chi bộ từng bước nâng lên; việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp có nề nếp và thực chất hơn; công tác phát triển Đảng được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt, góp phần giữ vững, nâng cao tỷ lệ lãnh đạo trong Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh. Việc tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng dân chủ, sát thực tế, nói đi đôi với làm, chú trọng chăm lo, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng và năng lực lãnh đạo đã đáp ứng với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, quân đội và tình hình thực tế trong LLVT.

Năm 2018 vừa qua, Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua lớn, đó là: "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”; thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào thi đua "Mừng Đảng mừng xuân, ra quân quyết thắng”; Phong trào "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; Phong trào "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất”… 

Những giải pháp tích cực, đồng bộ gắn với các phong trào thi đua đã tạo nên sự phát triển tích cực về chất lượng đội ngũ CBĐV; tuyệt đại đa số CBĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; dân chủ, tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ và đội ngũ CBĐV những năm gần đây cho thấy, hàng năm, Đảng bộ đều có 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM; trên 96% đảng viên ở TCCSĐ đủ tư cách, trong đó có trên 83% đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xấp xỉ 13% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 80% cán bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Sự phát triển tích cực về chất lượng TCCSĐ và đội ngũ CBĐV đã góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo LLVT tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; đồng thời, bảo đảm quan trọng cho quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng LLVT những năm tiếp theo. 

Thiên Cầm

  •  
Các tin khác
Đảng viên Hà Văn Đông, thôn Trực Thanh (thứ 2 bên trái) với mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP có thu nhập khá.

Đến nay ở Bảo Hưng, đa số gia đình đảng viên đều có mức sống sống khá trở lên nhờ cách làm ăn năng động, bám sát tiềm năng, thế mạnh địa phương như phát triển kinh tế từ trồng, chế biến chè; trồng rừng và chế biến gỗ rừng trồng; chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (bên phải) nắm bắt công tác phát triển đảng viên nữ nông thôn ở xã Nậm Khắt.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Mù Cang Chải kết nạp 607 đảng viên, trong đó có 240 đảng viên nữ, riêng đảng viên nữ nông thôn mới kết nạp 49 đồng chí, chiếm 20,4%.

Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập cao.

Với 6.147 đảng viên sinh hoạt tại 51 chi, đảng bộ cơ sở, nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cả trước mắt và lâu dài, Đảng bộ huyện Yên Bình luôn gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng một cách chiến lược.

Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục