Lực lượng vũ trang tỉnh: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/2/2019 | 2:01:35 PM

YênBái -

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên (CBĐV) là những vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, quyết định trực tiếp tới sức mạnh tổng hợp, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) nói chung, LLVT Yên Bái nói riêng.

Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLVT tỉnh.
Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLVT tỉnh.

Từ nhận thức đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CBĐV trong Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã được chú trọng. Hiện nay, Đảng bộ có 6 TCCSĐ, 34 chi bộ trực thuộc. Các TCCSĐ được xây dựng theo đúng Điều lệ Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phù hợp với tổ chức biên chế, nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh.

Thực tế hoạt động của TCCSĐ các cấp trong Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh những năm gần đây đã khẳng định: việc giữ vững và phát huy được xác định có vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động ở cơ sở. 

Qua đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, Chi bộ từng bước nâng lên; việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp có nề nếp và thực chất hơn; công tác phát triển Đảng được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt, góp phần giữ vững, nâng cao tỷ lệ lãnh đạo trong Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh. Việc tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng dân chủ, sát thực tế, nói đi đôi với làm, chú trọng chăm lo, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng và năng lực lãnh đạo đã đáp ứng với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, quân đội và tình hình thực tế trong LLVT.

Năm 2018 vừa qua, Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua lớn, đó là: "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”; thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào thi đua "Mừng Đảng mừng xuân, ra quân quyết thắng”; Phong trào "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; Phong trào "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất”… 

Những giải pháp tích cực, đồng bộ gắn với các phong trào thi đua đã tạo nên sự phát triển tích cực về chất lượng đội ngũ CBĐV; tuyệt đại đa số CBĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; dân chủ, tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ và đội ngũ CBĐV những năm gần đây cho thấy, hàng năm, Đảng bộ đều có 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM; trên 96% đảng viên ở TCCSĐ đủ tư cách, trong đó có trên 83% đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xấp xỉ 13% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 80% cán bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Sự phát triển tích cực về chất lượng TCCSĐ và đội ngũ CBĐV đã góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo LLVT tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; đồng thời, bảo đảm quan trọng cho quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng LLVT những năm tiếp theo. 

Thiên Cầm

  •  
Các tin khác

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành giáo dục- đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã tạo sự chuyển biến đã khá rõ nét ở cả 3 cấp học phôt thông.

   Đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra công tác trồng cải tạo chè tại xã Sơn Thịnh.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của cán bộ, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Chấn rất quan tâm giáo dục, rèn luyện nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục