Văn Chấn xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/2/2019 | 8:19:36 AM

YênBái -    Đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 16 của Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020", Đảng bộ huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tạo nguồn cán bộ từ huyện đến cơ sở; bộ máy, biên chế các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; thực hiện luân chuyển, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện đã làm tốt công tác vận động, tập hợp nhân dân. Các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; đưa các nội dung hoạt động gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng lồng ghép với các nội dung thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM). 

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thu hút được 14 tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức hội nghề nghiệp, hội đặc thù tham gia là tổ chức thành viên; ban công tác mặt trận với 2.245 thành viên đã tập hợp, thu hút 83% đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt… 

Thực tế cho thấy, địa phương, đơn vị nào nhận thức đúng và coi trọng công tác đào tạo cán bộ thì cán bộ nơi đó sẽ phát huy được năng lực, trình độ, sở trường công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong 5 năm qua, có hơn 1.000 đoàn viên của huyện được kết nạp Đảng là minh chứng cho việc tin tưởng, giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ. 

Điểm nổi bật của Đảng bộ huyện Văn Chấn trong năm 2018 đó là công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; thực hiện luân chuyển, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và coi đây là nhiệm vụ lâu dài trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam. 

Theo đó, Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống chính trị tinh gọn, chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn Chấn đã luân chuyển 5 cán bộ cấp huyện về xã giữ chức danh bí thư đảng ủy; 2 phó bí thư đảng ủy; 3 chủ tịch UBND; 2 phó chủ tịch UBND. Đồng thời, điều động 3 cán bộ cấp xã lên công tác tại huyện, trong đó, có 1 phó trưởng ban và 1 chuyên viên Ban Dân vận, 1 cán bộ Trạm Khuyến nông; luân chuyển 1 bí thư đảng ủy xã này sang làm Bí thư Đảng ủy xã khác…

 "Thực hiện luân chuyển và trẻ hóa cán bộ cấp cơ sở đã và đang là bước đi vững chắc, góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có trách nhiệm, tâm huyết và là lớp kế cận xứng đáng với trọng trách của Đảng giao phó” - Bí thư Huyện ủy Chu Đình Ngữ tin tưởng.

Song song với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên”, huyện Văn Chấn còn tập trung chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. 

Huyện ủy đã chỉ đạo cơ sở thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 22 gắn với Chỉ thị số 10 của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ đúng quy định; hướng dẫn nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo mỗi quý, các chi bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 gắn Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt chi bộ. 

Đồng thời, yêu cầu các đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đã ký cam kết với chi bộ; kịp thời phát hiện và nêu gương những đảng viên tiên phong, gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Ngọc Sơn

Tags Văn Chấn Chỉ thị 10

  •  
Các tin khác
Các địa phương trong huyện sôi nổi tổ chức các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng.

Một trong những giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển Đảng ở nông thôn mà nhiều địa phương ở huyện Yên Bình đã vận dụng đó là làm thay đổi nhận thức của quần chúng, tăng trách nhiệm của cấp ủy.

Lãnh đạo xã Minh Tiến và thôn Quang Minh kiểm tra tuyến đường mới bê tông hóa ra khu sản xuất thuộc thôn Quang Minh.

Cùng với vận động nhân dân tích cực tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn, Minh Tiến đang xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Chi bộ 2 Đỗ Xuân Túc trao đổi với lãnh đạo các chi bộ trong Đảng ủy phường Pú Trạng về cách tổ chức hội nghị chuyên đề.

Là bí thư chi bộ cơ sở nhưng ông thường xuyên được Đảng ủy phường tín nhiệm giúp Đảng ủy làm "báo cáo viên” trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề với các chi bộ khác. Người "Bí thư chuyên đề" đặc biệt này chính là ông Đỗ Xuân Túc - Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.

Một vườn cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Hưng Thịnh.

Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao như: quế, bưởi, cam, quýt, chanh tứ thời, dưa bao tử vào sản xuất và tích cực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục