Kinh nghiệm “Dân vận khéo” ở Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/2/2019 | 1:57:47 PM

YênBái - Huyện Văn Yên đang duy trì hiệu quả trên 230 mô hình "Dân vận khéo” (DVK) trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị xã hội.

Cán bộ phụ nữ xã Đại Phác, huyện Văn Yên vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ phụ nữ xã Đại Phác, huyện Văn Yên vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thăm mô hình chăn nuôi bò quy mô trên 10 con của gia đình ông Lương Văn Sản ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, ông cho biết: "Đây là mô hình DVK do Hội Nông dân xã xây dựng và quản lý. Mỗi năm, trừ các loại chi phí, gia đình tôi thu về 100 - 120 triệu đồng từ tiền bán bò”. 

Tương tự gia đình ông Sản, gia đình anh Bàn Tiến Nhị ở xã Đại Sơn thực hiện mô hình DVK nuôi ếch thương phẩm. Hiện tại, anh Nhị thường xuyên duy trì nuôi bán 3.000 con ếch/lứa, giá bán ổn định từ 65 - 70 nghìn đồng/kg, trừ các loại chi phí mỗi năm, gia đình anh thu về gần 150 triệu đồng.

 Không chỉ tạo động lực giúp người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng hàng hóa, qua phong trào thi đua DVK, huyện Văn Yên đã xây dựng được các vùng kinh tế trọng điểm như vùng sắn cao sản trên 6.850 ha; vùng quế trên 40.000 ha; vùng cây nguyên liệu giấy 12.500 ha; vùng lúa thâm canh 1.000 ha có giá trị thu nhập trên 120 triệu đồng/ha/năm; sản xuất ngô hàng hóa có diện tích gieo trồng hàng năm đạt 6.000 ha... 

Để có được kết quả này, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện của huyện là luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc xây dựng các mô hình, điển hình DVK đa dạng, phong phú và xuất phát từ tình hình, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương phải gắn với lợi ích chính đáng, thiết thực của tổ chức, cá nhân. 

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua DVK được thực hiện lồng gắn với các phong trào, cuộc vận động để tạo ra khí thế thi đua chung. Khi xây dựng các mô hình DVK, xác định rõ thời gian hoàn thành, phân công trách nhiệm cho từng thành viên tham gia và thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ hoàn thành để đưa ra những giải pháp mới phù hợp. 

Cán bộ làm công tác dân vận luôn "gần dân, sát dân”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Huyện luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Phong trào thi đua DVK... 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 và những năm tiếp theo, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua DVK, trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các điển hình, tạo sự lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chú trọng phát hiện các điển hình, nhân tố mới để nhân rộng nhằm phát triển phong trào thi đua cả bề rộng lẫn chiều sâu để phong trào thi đua DVK thực sự là đòn bẩy trong tiến trình xây dựng huyện Văn Yên giàu đẹp, văn minh.

Hồng Oanh

Tags Huyện Văn Yên;

  •  
Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục