Đảng bộ Văn Yên: Sáng tạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/3/2019 | 8:04:24 AM

YênBái - Năm 2017 - 2018, Đảng bộ huyện tập trung vào 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết thúc năm 2018, Đảng bộ đã thực hiện xong 33 nội dung.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn đặc thù ở xã Lang Thíp.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn đặc thù ở xã Lang Thíp.

Trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ4), khóa XII, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các mục tiêu quan trọng; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lâu dài và các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, năm 2017 - 2018, Đảng bộ huyện tập trung vào 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… 

Kết thúc năm 2018, Đảng bộ đã thực hiện xong 33 nội dung; công tác giáo dục, tư tưởng, chính trị từng bước được đổi mới; tinh thần tự phê bình và phê bình ở hầu hết các tổ chức Đảng ngày càng nghiêm túc, đi vào thực chất; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ nét; các quy định, quy chế, nghị quyết của Đảng được kịp thời cụ thể hóa; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm; công tác dân vận luôn đổi mới; chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở có hiệu quả hơn… 

Trên cơ sở những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế được chỉ rõ sau kiểm điểm của tập thể, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định rõ 24 nhiệm vụ, trong đó, có 9 nhiệm vụ, việc cần làm ngay; 9 nhiệm vụ, việc trọng tâm, lâu dài; 6 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và đến nay đã thực hiện xong 16/24 nhiệm vụ; còn 8 nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài tiếp tục chỉ đạo, thực hiện trong các năm tiếp theo. 

Việc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã chỉ ra sau kiểm điểm, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện. 

Cùng đó, Đảng bộ huyện tập trung vào đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có trên 6.200 đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đã có những chuyển biến rõ rệt và trở thành nền nếp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, đổi mới tác phong, lề lối công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực.

Cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng và có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân. Nổi bật nhất trong thực hiện NQTƯ 4, khóa XII của Đảng bộ huyện Văn Yên đó là, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Văn Yên đã thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Đồng thời, niêm yết công khai số điện thoại cố định và di động của cá nhân tại trụ sở cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; trụ sở của các xã, thị trấn cho cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân biết để phản ánh, đề nghị, kiến nghị, tố cáo… những hành vi nhũng nhiễu, khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức, cá nhân, của cán bộ, đảng viên để chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh. 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết: "Trong thực hiện NQTƯ4, khóa XII, Huyện ủy Văn Yên đã chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; yêu cầu các cấp ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện ký cam kết thực hiện với 27 nội dung chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, đã có 92,3% đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện ký cam kết thực hiện; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo nội dung của Nghị quyết trên tinh thần cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo”.  
 Ngọc Sơn

  •  
Các tin khác
Mô hình phát triển kinh tế của đảng viên Đinh Thị Trang, xã Báo Đáp mang lại hiệu quả cao.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Trấn Yên luôn quan tâm, chỉ đạo các chi, đảng bộ tạo điều kiện, phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng để trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Năm 2019, Đảng bộ huyện kết nạp 221 đảng viên, vượt 10,5% kế hoạch.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở xã Phong Dụ Thượng.

Năm 2019, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 316 đảng viên; đồng thời, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực; cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm...

Cán bộ kiểm tra, thanh tra thành phố Yên Bái trao đổi công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm 2019, Thành ủy Yên Bái đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra 52 tổ chức đảng cấp dưới và 111 đảng viên.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, chuyên viên về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2019 khép lại với nét chấm phá từ “Đề án 11” về công tác cán bộ. Có thể nói, lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh Yên Bái có một Đề án căn cơ, bài bản về công tác cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ một cách “dài hơi”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục