Đảng bộ Văn Yên: Sáng tạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/3/2019 | 8:04:24 AM

YênBái - Năm 2017 - 2018, Đảng bộ huyện tập trung vào 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết thúc năm 2018, Đảng bộ đã thực hiện xong 33 nội dung.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn đặc thù ở xã Lang Thíp.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn đặc thù ở xã Lang Thíp.

Trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ4), khóa XII, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các mục tiêu quan trọng; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lâu dài và các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, năm 2017 - 2018, Đảng bộ huyện tập trung vào 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… 

Kết thúc năm 2018, Đảng bộ đã thực hiện xong 33 nội dung; công tác giáo dục, tư tưởng, chính trị từng bước được đổi mới; tinh thần tự phê bình và phê bình ở hầu hết các tổ chức Đảng ngày càng nghiêm túc, đi vào thực chất; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ nét; các quy định, quy chế, nghị quyết của Đảng được kịp thời cụ thể hóa; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm; công tác dân vận luôn đổi mới; chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở có hiệu quả hơn… 

Trên cơ sở những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế được chỉ rõ sau kiểm điểm của tập thể, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định rõ 24 nhiệm vụ, trong đó, có 9 nhiệm vụ, việc cần làm ngay; 9 nhiệm vụ, việc trọng tâm, lâu dài; 6 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và đến nay đã thực hiện xong 16/24 nhiệm vụ; còn 8 nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài tiếp tục chỉ đạo, thực hiện trong các năm tiếp theo. 

Việc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã chỉ ra sau kiểm điểm, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện. 

Cùng đó, Đảng bộ huyện tập trung vào đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có trên 6.200 đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đã có những chuyển biến rõ rệt và trở thành nền nếp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, đổi mới tác phong, lề lối công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực.

Cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng và có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân. Nổi bật nhất trong thực hiện NQTƯ 4, khóa XII của Đảng bộ huyện Văn Yên đó là, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Văn Yên đã thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Đồng thời, niêm yết công khai số điện thoại cố định và di động của cá nhân tại trụ sở cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; trụ sở của các xã, thị trấn cho cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân biết để phản ánh, đề nghị, kiến nghị, tố cáo… những hành vi nhũng nhiễu, khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức, cá nhân, của cán bộ, đảng viên để chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh. 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết: "Trong thực hiện NQTƯ4, khóa XII, Huyện ủy Văn Yên đã chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; yêu cầu các cấp ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện ký cam kết thực hiện với 27 nội dung chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, đã có 92,3% đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện ký cam kết thực hiện; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo nội dung của Nghị quyết trên tinh thần cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo”.  
 Ngọc Sơn

  •  
Các tin khác
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Mỗi hội viên cựu chiến binh (CCB) là một chiến sỹ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) – an toàn giao thông (ATGT)”, các cấp Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với lực lượng công an các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ ANTT; xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về ANTT ở các khu dân cư, đặc biệt là mô hình chi hội CCB tự quản ANTT-ATGT.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Xuân Ái.

Với việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục