Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Vững mạnh nhờ kiểm tra, giám sát

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/4/2019 | 8:08:53 AM

YênBái - Với 59 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 34 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở và 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm triển khai, chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện chỉ thị, nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng Đảng nói chung và kiểm tra, giám sát nói riêng, trong đó, có Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK, ngày 24/5/2011 của Đảng bộ Khối về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối các co quan tỉnh đã tiến hành kiểm tra 156 tổ chức Đảng cấp dưới và 873 đảng viên.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 15 tổ chức Đảng và 245 đảng viên (tăng 7 đơn vị và 125 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); cấp ủy cơ sở kiểm tra 141 tổ chức Đảng và 583 đảng viên (tăng 81 đơn vị và 330 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). 

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối còn tiến hành giám sát chuyên đề đối với 77 tổ chức Đảng và 586 đảng viên, trong đó, Đảng ủy Khối giám sát 12 tổ chức Đảng và 195 đảng viên (tăng 25 đơn vị và 102 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); cấp ủy cơ sở giám sát 65 tổ chức Đảng và 391 đảng viên (tăng 25 đơn vị và 145 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). 

Đồng thời, tiếp nhận và xử lý 31 đơn tố cáo, trong đó, Đảng ủy Khối tiếp nhận, xử lý 29 đơn tố cáo; cấp ủy cơ sở tiếp nhận, xử lý 2 đơn. 

Kết quả, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định 11 đơn, chiếm 37,93%; giải quyết 2 đơn, chiếm 6,89%; lưu 18 đơn, chiếm 58%. Qua kiểm tra, đã tiến hành kỷ luật đối với 1 đảng viên bằng hình thức cách chức phó bí thư chi bộ do vi phạm luật hôn nhân và gia đình, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Cùng các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 83 tổ chức Đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra đối với 8 tổ chức Đảng (tăng 2 đơn vị so với nhiệm kỳ trước); UBKT cơ sở kiểm tra 75 chi bộ trực thuộc (tăng 38 đơn vị so với nhiệm kỳ trước). 

Đồng thời, tiến hành giám sát chuyên đề đối với 55 tổ chức Đảng và đảng viên, UBKT Đảng ủy Khối giám sát tổ chức Đảng và 165 đảng viên (tăng 4 đơn vị và 62 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); UBKT đảng ủy cơ sở giám sát 47 tổ chức Đảng và 375 đảng viên (tăng 17 đơn vị và 110 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). UBKT đã giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên và tiến hành kiểm tra 72 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí.

 Đánh giá cho thấy, các cuộc kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được thực hiện đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra; việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, đã kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm, giúp các đảng viên, tổ chức Đảng nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. 

Từ tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy… đối với tập thể. 

Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ… đối với đảng viên. Thực hiện giám sát chặt chẽ việc chấp hành thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… đối với tập thể và cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ giữ nghiêm kỷ luật Đảng mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ. 

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong đó, có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cùng với kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp sẽ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. 

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối về công tác kiểm tra, giám sát. 

Tiếp tục nêu cao trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, có việc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 02 của Đảng bộ về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở”. Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đối với tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ, Đảng bộ phấn đấu hàng năm có từ 15 - 20% đảng viên và từ 15 - 20% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được kiểm tra, giám sát; phấn đấu cả nhiệm kỳ kiểm tra, giám sát được 60% tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ. 

Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác giám sát, chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức Đảng; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng, đảng viên; xử lý nghiêm đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy trình, thẩm quyền…

Nguyễn Đình 

  •  
Các tin khác

Được Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên chọn để chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện, đến thời điểm hiện nay, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã cơ bản hoàn thành việc giới thiệu nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 (tháng 9-2019).

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ tỉnh đã tạo được chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các đảng bộ đang trong quá trình xây dựng báo cáo, các văn kiện. Tham gia xây dựng các văn kiện, nghị quyết vừa là nguyên tắc sinh hoạt Đảng vừa là trách nhiệm của đảng viên.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng tại Chi bộ thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông.

Đó là đổi mới lề lối, tác phong làm việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đổi mới toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng ở Văn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục