Hoạt động của HĐND tỉnh Yên Bái: Sát thực tiễn để phát huy hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/6/2019 | 8:10:09 AM

YênBái - Từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua 41 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết về bầu cử, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh; 3 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019, xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 31 nghị quyết khác về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).
Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 08 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 tại Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề).

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: "Trong 41 nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 5 nghị quyết, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện 36 nghị quyết. 

Qua giám sát cho thấy, các nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh đều được triển khai, thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các quy định thực hiện, chính sách trong nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết đến sâu rộng các tầng lớp nhân dân. 

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh, các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; các tầng lớp nhân dân đón nhận và nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. 

Triển khai trong thực tiễn, các nghị quyết đã phát huy hiệu quả, như các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, tinh giảm biên chế… được phân bố hài hòa và triển khai thực hiện kịp thời đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cũng gặp không ít khó khăn do nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia hạn chế, dẫn đến thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chưa đạt như mong muốn, nhất là tiêu chí về cơ sở hạ tầng; những hạn chế trong khâu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, diễn biến của thị trường tiêu thụ sản phẩm đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 2/8/2018 của HĐND về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020… 

Để các nghị quyết của HĐND tiếp tục phát huy hiệu quả, sát với điều kiện thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo các ngành liên quan đồng bộ vào cuộc giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong nhân dân sau khi thực hiện sắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố; chỉ đạo kiểm tra, rà soát và đánh giá tính khả thi toàn bộ các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nhưng đến nay vẫn không triển khai thực hiện được. 

Đối với các sở, ngành, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đối chiếu các quy định, chính sách trong nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh đối với các quy định, chính sách được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương mới ban hành. 

Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để triển khai thực hiện; tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, kiểm tra các quy định, chính sách chưa phù hợp, có khó khăn vướng mắc khi triển khai trong thực tế, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 

Đối với UBND cấp huyện, thị chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn tuyên truyền, vận động sâu rộng cho cán bộ và nhân dân về các quy định, chính sách đã được HĐND nghị quyết thông qua tại các kỳ họp.

Hà Anh

Tags Yên Bái giám sát nghị quyết thực hiện kiểm tra

  •  
Các tin khác
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2019.

Nhờ đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XDCĐĐ), từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Chuồng bò lai sind của gia đình anh chị Hoàng Kinh Oánh và chị Nguyễn Thị Mây được nhiều người đến thăm quan, học tập.

Vùng quê núi Việt Hồng sẽ còn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, chúng tôi tin tưởng như vậy bởi truyền thống cách mạng, tinh thần cần cù lao động đã và được phát huy và hơn cả là bà con nơi đây luôn nghe và làm theo Đảng

Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và cán bộ xã Nghĩa An đóng góp ngày công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

Thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, song song với việc thực hiện lời dạy của Bác “Lấy dân làm gốc”, Thị ủy Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở vận dụng, hiện thực hóa bằng những hành động việc làm cụ thể, thiết thực.

Nhà báo Nhị Lê- nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Cộng sản.

Cần phải sớm nhận diện thái độ “phòng thủ”, nhất là ở thời điểm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng đang đến gần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục