Đảng viên nêu gương - nghị quyết đi vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/7/2019 | 7:59:40 AM

YênBái - Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng bộ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có 11 chi bộ, gồm 8 chi bộ thôn, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ cơ quan với 210 đảng viên, trong đó, 9 chi bộ có cấp ủy.

Lãnh đạo và cán bộ nông nghiệp xã Âu Lâu kiểm tra sản xuất rau an toàn tại thôn Đầm Vông.
Lãnh đạo và cán bộ nông nghiệp xã Âu Lâu kiểm tra sản xuất rau an toàn tại thôn Đầm Vông.

Nhờ phát huy tốt vai trò nêu gương của cấp ủy các cấp trong tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết, đến nay, các thôn mới đã hoạt động ổn định, việc sắp xếp, sáp nhập thôn nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Âu Lâu có 15 đồng chí đều phát huy vai trò gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động theo nội dung, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý một cách khoa học, cụ thể nên chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới. 

Trước hết, phải nói đến việc nêu gương của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, nhất là các vấn đề tồn đọng nhiều năm, được nhân dân tin tưởng và đồng tình, ủng hộ. 

Tiếp đến là tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ trong triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm”, "nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... của cán bộ tay ngành, tay xã ở Âu Lâu đã và đang nhận được sự hài lòng của nhân dân. 

Nhờ đó, việc triển khai đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân đang dần đi vào nền nếp với hiệu quả thiết thực, giúp Âu Lâu lần lượt về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra ngay trong những tháng đầu, quý đầu của năm 2019. 

Đồng chí Lê Toàn Thắng - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: "Cấp ủy, các chi bộ đặc biệt quan tâm, chú trọng việc kiểm tra, giám sát nên đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và tạo được những chuyển biến rõ nét trong triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. 

Thực hiện yêu cầu của Thành ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã sau khi được học tập quán triệt nội dung các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8, ngoài việc viết tay bản thu hoạch cá nhân để 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ noi gương làm theo còn xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Qua đó, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thể hiện được quyết tâm và tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Điều đáng ghi nhận trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ở Âu Lâu là UBND xã khảo sát, xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn đã được UBND thành phố phê duyệt, tổ chức tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ nội dung, tinh thần của Nghị quyết. 

Theo đó, từ 13 thôn ban đầu, sau sắp xếp, sáp nhập, toàn xã giảm còn 8 thôn (giảm 5 thôn và 20 cán bộ không chuyên trách thôn gồm: bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên, thôn đội trưởng). Hiện tại, số lượng chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn là 6 chức danh (bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, thôn đội trưởng và công an viên). 

Số lượng người được bố trí tối đa là 4 người/thôn, gồm: bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; thôn đội trưởng; công an viên và thực hiện khoán chi kinh phí, phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn theo quy định từ đầu năm 2019. 

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

Theo đó, đối với giáo dục mầm non, phổ thông, xã đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì mô hình trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở). Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý. Tổ chức lại cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục, thực hiện có hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Thực hiện quy chế, quy trình của Thành ủy về công tác cán bộ, Đảng ủy xã đã chủ động rà soát, sắp xếp, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; sắp xếp hợp lý đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn sau sắp xếp, sáp nhập; thực hiện tốt việc bố trí đội ngũ cán bộ gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy và phân công rõ chức trách, nhiệm vụ cho từng cán bộ lãnh đạo, công chức xã.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch số 68 của Thành ủy về khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từ năm 2016 - 2019, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết xong 18/18 việc, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Điển hình là một số việc gây bức xúc trong nhân dân đã được Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời sau kiểm điểm như: việc người dân dựng nhà trái phép trên đường Ngô Minh Loan; việc gây ô nhiễm môi trường lò đốt củi lấy than tại thôn Đồng Đình; hỗ trợ cải tạo đất giải phóng mặt bằng Cụm Công nghiệp Âu Lâu năm 2016... giải quyết xong trong năm 2017; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; duy trì sản xuất rau an toàn tại thôn Đồng Đình, mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn tại thôn Đầm Vông; hoàn thành xây dựng phương án thành lập Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu; tổ chức các đợt ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và chỉ đạo công tác thu ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng các công trình... năm 2017, giải quyết xong trong năm 2018. 

Năm 2019, sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018 gắn với kiểm điểm theo tinh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã đề ra 9 việc cần khắc phục thuộc các lĩnh vực, chỉ tiêu cụ thể như: quản lý đô thị, quản lý đánh đất, đổ đất, ô nhiễm môi trường; công tác phòng chống thiên tai, bão lũ; chỉ tiêu giảm nghèo; chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc phát huy được trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành; biểu hiện nể nang, ngại va chạm; công tác phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát của Đảng ủy viên. 

Trên cơ sở những khuyết điểm, hạn chế, Ban Thường vụ Đảng ủy xác định nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, phân công cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, xây dựng Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm cơ sở để cuối năm 2019 kiểm điểm trách nhiệm gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên. 

Thực tế triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở Đảng bộ xã Âu Lâu cho thấy vai trò trách nhiệm nêu gương, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nêu gương của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Âu Lâu đã từng bước tạo dựng tư cách đạo đức, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân thông qua lời nói, hành động, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Đây là nền móng góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; là giải pháp hiệu quả giúp các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng lan tỏa sâu rộng và sớm đi vào cuộc sống của nhân dân.

Thanh Hương

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Trấn Yên đoàn kết, năng động lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng toàn diện, vững mạnh.

Lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Trấn Yên trao đổi về công tác điều động, luân chuyển cán bộ.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên làm tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là cán bộ từ huyện về làm lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Mồ Dề trao đổi về công tác xây dựng nông thôn mới với các đảng viên trẻ.

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Mồ Dề gặp không ít khó khăn do phần lớn thanh niên đi học, đi làm xa, thoát ly khỏi địa phương.

Cán bộ, công chức, viên chức huyện Mù Cang Chải tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải.

Sáng kiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Mù Cang Chải với mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” đã lan tỏa sâu rộng tinh thần thực hành mà phương châm được Đảng bộ huyện xác định rất rõ, đó là “sẵn sàng, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục