Đảng bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh: Vững vàng hướng tới nhiệm kỳ mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/3/2020 | 8:10:43 AM

YênBái - Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh đối ngoại (ANĐN), Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập thể CBCS của Phòng ANĐN đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng để có một kỳ đại hội thành công, vững vàng hướng tới nhiệm kỳ mới với những thành tích mới.

Cán bộ, đảng viên Phòng An ninh đối ngoại triển khai nhiệm vụ.
Cán bộ, đảng viên Phòng An ninh đối ngoại triển khai nhiệm vụ.

Trước tiên, phải kể đến những thành tích to lớn mà tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đảng bộ Phòng ANĐN đã cùng nhau đoàn kết lập nên trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng kết nhiệm kỳ, Đảng bộ Phòng ANĐN đã có 6 lượt tập thể, 65 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; đạt 3 danh hiệu "Đơn vị tiến tiến”; 2 danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng”; 2 lần được Tổng cục Chính trị, Bộ Công an tặng cờ và cờ thi đua xuất sắc; có 17 lượt CBCS đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 113 lượt đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; Đảng bộ Phòng và các chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... 

Để có kết quả trên, tập thể CBCS trong Đảng bộ đã phát huy tối đa tinh thần xả thân cống hiến, ý thức cao, luôn luôn đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Điển hình, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS của đơn vị, Đảng bộ Phòng ANĐN thường xuyên quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là học tập, quán triệt và triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên; công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy luôn quan tâm và làm tốt trên tất cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trước hết là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cán bộ, đảng viên luôn nêu gương trong rèn luyện, phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống biểu hiện "suy thoái”, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”... 

Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong chỉ đạo, luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng trên tất cả các lĩnh vực công tác, đi vào trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, do đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo và các đảng viên trong Đảng bộ; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đều được thực hiện gắn với Cuộc vận động "xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của đảng viên, CBCS, nhất là người đứng đầu, góp phần tích cực vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Phòng ANĐN vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong công tác chuyên môn, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Phòng ANĐN đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh để chủ động tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng 68 lượt văn bản gửi UBND tỉnh Yên Bái; 255 lượt văn bản gửi các sở, ban, ngành có liên quan; 786 lượt văn bản gửi các cục nghiệp vụ; trực tiếp xây dựng 827 lượt văn bản gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh; 1.808 lượt văn bản trao đổi các phòng, công an huyện, thị xã, thành phố, các địa phương về công tác nghiệp vụ thuộc chức năng của Phòng ANĐN. 

Đáng chú ý, Đảng bộ đã tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai hệ thống khai báo, tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet. Đến nay, 100% công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được cấp máy tính phục vụ công tác; phối hợp tổ chức 2 hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố, các xã trọng điểm, doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ thường xuyên có người nước ngoài lưu trú. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương ngay từ cấp cơ sở. 

Vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ cơ sở Phòng ANĐN đã khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng. 

Kịp thời tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng 8 báo cáo nhanh về tình hình liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái; ban hành 9 lượt văn bản chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo lực lượng quản lý xuất nhập cảnh chủ động, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các yêu cầu theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Yên Bái… 

Trong công tác nghiệp vụ, Phòng đã tổ chức công tác quản lý, nắm tình hình 20 tổ chức phi chính phủ hoạt động tài trợ thực hiện 81 chương trình, dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái với số vốn tài trợ trên 206 tỷ đồng. 

Qua đó, phát hiện 6 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có yếu tố phức tạp về mặt an ninh (lợi dụng việc viện trợ để hoạt động du lịch trá hình, hoạt động liên quan đến tôn giáo, dân tộc và trật tự an toàn xã hội…). Đồng thời, Phòng tham mưu với UBND tỉnh về công tác an ninh trong việc thẩm định, phê duyệt 39 chương trình, dự án và tham gia ý kiến cấp phép, gia hạn, bổ sung địa bàn hoạt động cho 12 tổ chức phi chính phủ hoạt động tại địa phương; tổ chức trinh sát 234 đoàn (709 lượt) người nước ngoài thuộc các tổ chức phi chính phủ đến địa phương hoạt động. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đã tham mưu với Ban Giám đốc, lãnh đạo đơn vị xây dựng trên 1.000 lượt văn bản gửi UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cục nghiệp vụ, công an các tỉnh và các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh. 

Đảng bộ cũng đã chỉ đạo lực lượng xuất nhập cảnh thực hiện các nhiệm vụ: tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của 23.271 lượt người; xác minh công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu ở nước ngoài cho 158 trường hợp; phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố nắm hoạt động của 36.764 lượt người nước ngoài thuộc 117 quốc tịch đăng ký tạm trú tại địa phương; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú qua trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài... 

Mặt khác, Phòng ANĐN thường xuyên duy trì triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 đối với các quy trình thủ tục hành chính trong Công an tỉnh, trong đó có 15 quy trình thuộc lĩnh vực xuất nhập cảnh. Việc này giúp kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho CBCS giải quyết công việc được thông suốt, kịp thời, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân... Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, có định hướng, chiều sâu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương... 

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Phòng ANĐN là quan trọng, toàn diện; các chỉ tiêu đều hoàn thành tốt, vượt chỉ tiêu trên một số mặt công tác góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chuyển biến tốt, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… 

Đại hội Đảng bộ Phòng ANĐN lần thứ VII lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm động viên toàn thể đảng viên, CBCS trong Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm; sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Chính vì vậy, mọi công tác chuẩn bị đến thời điểm này đều thực hiện rất nghiêm túc, khoa học, đúng quy định, Điều lệ Đảng và những quy định của ngành công an. Tất cả đã sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới với nhiều niềm vui, sức sống và thành công mới.

Thiên Cầm

Tags Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh dịch bệnh Covid-19 vì nước quên thân vì dân phục vụ

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy Nghĩa Lộ đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện ở các chi, đảng bộ cơ sở.

Hội thi sáng kiến, cải tiến, mô hình trang thiết bị huấn luyện hậu cần trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Nổi bật là việc tham mưu bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội lần thứ VII Chi bộ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái là doanh nghiệp Nhà nước hạng 2 duy nhất của tỉnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Công ty lãnh đạo đạt kết quả toàn diện, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ khóa VI đề ra.

Đồng chí Phạm Vĩnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp (KCQDN) tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục