Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành phố Yên Bái tăng cường công tác xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2020 | 8:24:53 AM

YênBái - Trong nhiệm kỳ, Thành ủy đã quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 209 đồng chí. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bước đầu được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ thành phố Yên Bái thường xuyên quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 17 đồng chí được cử đi học đại học, thạc sĩ chuyên ngành, 30 đồng chí đi học cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, 606 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị (thành phố mở 6 lớp cho 577 đồng chí). 

Quy trình công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ hơn; đồng thời, phát huy trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, lãnh đạo và người đứng đầu. 

Thành ủy luôn quan tâm, chú trọng công tác đề bạt, bố trí, luân chuyển, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định về công tác tổ chức, cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban, xã, phường và lãnh đạo chủ chốt thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trong nhiệm kỳ đã quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 209 đồng chí. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bước đầu được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đạt được kết quả đáng khích lệ. Công tác kết nạp đảng viên được coi trọng hơn về chất lượng, từng bước khắc phục tình trạng chạy theo số lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 750 đảng viên mới, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Sinh hoạt chi bộ được đổi mới, nâng cao chất lượng định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã tập trung vào lãnh đạo giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của chi bộ và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Sinh hoạt chi bộ đã phát huy dân chủ, hầu hết đảng viên thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Tỷ lệ chi bộ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt định kỳ đủ 12 kỳ/năm đạt từ 98% trở lên. Sinh hoạt chuyên đề đã có bước tiến bộ, nền nếp hơn so với trước.

Thành ủy cũng chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 

Cụ thể hóa một bước nội dung xây dựng Đảng về đạo đức mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, việc nêu gương của các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và trong xã hội; có tác dụng tích cực để đẩy mạnh xây dựng Đảng về phẩm chất đạo đức và nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong công tác và trong cuộc sống. 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái khẳng định: Kết quả nhiệm kỳ qua cho thấy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng lên rõ nét. 

Nhiều chi bộ đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ngày càng tăng. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đặc biệt là những năm gần đây, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đảng bộ thành phố nhiều năm giữ vững danh hiệu "Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua tiếp tục giúp củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của thành phố, đưa Đảng bộ thành phố Yên Bái ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện.

Thu Hạnh

Các tin khác
Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm là một trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh.

Công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải chú trọng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác KTGS, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục