Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành phố Yên Bái: "Công bộc" ngày thêm sâu sát cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2020 | 8:30:19 AM

YênBái - Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, ngày 31/5/2012, Thành ủy Yên Bái ban hành Quyết định số 327-QĐ/TU về ban hành Quy chế phân công cấp ủy viên; trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể của thành phố tăng cường chỉ đạo và tham gia dự sinh hoạt tại cơ sở.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái nắm bắt hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái.
Lãnh đạo thành phố Yên Bái nắm bắt hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Quyết định số 327 của Thành ủy đã đạt những kết quả khá tích cực. Việc dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố không chỉ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo của thành phố sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở mà còn kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu với Thành ủy xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hoan - Bí thư Đảng ủy phường Yên Thịnh cho biết: Thực tế thực hiện Quyết định số 327 của Thành ủy Yên Bái tại cơ sở Đảng bộ phường Yên Thịnh cho thấy, thông qua việc chỉ đạo, dự họp với chi bộ, các thành viên tổ công tác 327 đã nắm bắt và giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, đề xuất những kiến nghị chính đáng của cơ sở với Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố để có hướng giải quyết, không để phát sinh đề xuất, kiến nghị vượt cấp, kéo dài. 

Với sự quan tâm, chỉ đạo và thường xuyên dự sinh hoạt của các thành viên tổ công tác, sau các cuộc họp, các thành viên trong tổ công tác báo cáo những vấn đề vướng mắc, đề xuất, phát sinh cho đồng chí tổ trưởng tổ công tác 327 và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường để có ý kiến chỉ đạo giải quyết; đồng thời, tích cực phối hợp với Đảng bộ, chính quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở”. 

Tham gia dự sinh hoạt chi bộ, các thành viên của các tổ công tác cũng tham gia hướng dẫn, giúp cho các cấp ủy chi bộ sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định tại Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018) và Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/11/2016 của Thành ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020. Duy trì sự tham gia của tổ công tác đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Bí thư Chi bộ tổ 14, phường Đồng Tâm cho biết: "Với sự chỉ đạo, hướng dẫn của tổ công tác 327, Ban Chi ủy Chi bộ tổ dân phố đã phát huy  vai trò, trách nhiệm của mình, có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt đã gắn với đặc điểm, tình hình thực tế, phát huy hiệu quả rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ; mặt khác hình thức sinh hoạt đã có nhiều đổi mới tạo nên sự đa dạng trong sinh hoạt Đảng”. 

Sự tham gia, chỉ đạo của cán bộ tổ công tác 327, nhất là cán bộ cấp ủy trong sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố đã góp phần đưa chất lượng các cuộc sinh hoạt của chi bộ thôn, tổ dân phố từng bước nâng lên. 

Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ của đồng chí bí thư và cấp ủy các chi bộ có nhiều đổi mới, cơ bản đảm bảo về yêu cầu, nội dung, bám sát định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy, của đảng bộ các xã, phường và tình hình thực tế của chi bộ. 

Nhiều chi bộ đã tập trung bàn, thảo luận, có nghị quyết lãnh đạo cụ thể đối với từng công việc như: xây dựng, thực hiện các nội dung về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phương án huy động đóng góp của nhân dân làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới... Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ cũng luôn đạt tỷ lệ cao.

Có thể khẳng định, việc tăng cường cấp ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố dự chỉ đạo và tham gia dự sinh hoạt tại cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng Đảng bộ thành phố Yên Bái ngày càng vững mạnh toàn diện.

Thu Hạnh

Tags Thành phố Yên Bái công bộc

Các tin khác
Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm là một trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh.

Công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải chú trọng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác KTGS, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục