Nghĩa Lộ quan tâm phát triển đảng viên mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2020 | 7:49:41 AM

YênBái - Bên cạnh thường xuyên làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng phát triển đảng viên mới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tạo điều kiện cho 75 quần chúng ưu tú đi học đối tượng tạo nguồn phát triển Đảng và đã kết nạp 32 đảng viên mới.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tạo điều kiện cho 75 quần chúng ưu tú đi học đối tượng tạo nguồn phát triển Đảng và đã kết nạp 32 đảng viên mới.

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ hiện có trên 4.300 đảng viên, có 219 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó, 87 chi bộ thôn, bản; 48 chi bộ tổ dân phố; 13 chi bộ cơ quan hành chính; 48 chi bộ đơn vị sự nghiệp; 22 chi bộ lực lượng vũ trang; 1 loại hình hợp tác xã. Những năm qua, việc phát triển Đảng luôn được Đảng bộ thị xã xác định là nội dung quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. 

Để làm tốt việc phát triển Đảng, Thị ủy tăng cường chỉ đạo các chi, đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú và tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu vào Đảng. 

Mặt khác, quan tâm sát sao hoạt động của các tổ chức, đoàn thể; đẩy mạnh phong trào thi đua phù hợp với thực tế địa phương, giao nhiệm vụ cho quần chúng để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng. 

Đồng chí Ngô Thanh Hiền - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Đảng bộ thị xã quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng, chú trọng phát triển Đảng ở những tổ dân phố, thôn ít đảng viên, hoặc mới sắp xếp. Từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2020, đã kết nạp 400 đảng viên và mỗi năm kết nạp trung bình 80 đảng viên, đạt 100% Nghị quyết Đại hội. 

Tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ tập trung chỉ đạo các đoàn thể, nhất là công đoàn, đoàn thanh niên giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện, giới thiệu đi học các lớp đối tượng Đảng. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho 75 quần chúng ưu tú đi học đối tượng tạo nguồn phát triển Đảng và kết nạp 32 đảng viên mới và đảng viên mới đã thể hiện vai trò nòng cốt, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Đồng chí Phan Thanh Tôn - Phó Bí thư Đảng ủy cho biết: "Có được kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới, trước hết là do Đảng bộ thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thị ủy, nhất là trong nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Xây dựng kế hoạch với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm cho các chi bộ trực thuộc. Coi trọng việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên giáo dục, lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ...”. 

Đảng bộ phường Trung Tâm có 470 đảng viên, 20 chi bộ; trong đó, có 13 chi bộ tổ đường phố, 3 chi bộ tổ nông nghiệp, 4 chi bộ khối trường học và công an. Thời gian qua, Đảng bộ phường luôn quan tâm lãnh chỉ đạo công tác phát triển đảng viên và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng ở cơ sở. Trên cơ sở nguồn phát triển đảng, Đảng ủy phường rà soát, phân loại, xét đưa những quần chúng ưu tú đi học các lớp tìm hiểu về Đảng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ kết nạp 54/50 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. 

Đồng chí Phạm Thị Thúy Nhung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết: "Qua các phong trào thi đua ở cơ sở, Đảng ủy phường đã phát hiện được những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới lực lượng trẻ; người dân tộc thiểu số có đủ điều kiện về trình độ văn hóa; đồng thời, tăng cường giám sát, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt yếu để chi bộ đánh giá, góp ý”.

Đồng chí Bùi Thị Hoài - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Huệ, phường Trung Tâm cho biết thêm: "Công tác phát triển đảng viên trong chi bộ nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng. 2 năm qua, Chi bộ đã kết nạp được 6 đảng viên, hiện có 1 quần chúng ưu tú đang được xem xét đề nghị kết nạp. Các đồng chí đảng viên mới đã phát huy vai trò gương mẫu trong chuyên môn cũng như các hoạt động khác. Nhiều vai trò cốt cán, nhiệm vụ quan trọng của nhà trường được cán bộ, giáo viên là đảng viên đảm nhận và thực hiện thành công, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường ngày càng phát triển”. 

Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên cả nhiệm kỳ và từng năm; không kết nạp đảng viên chỉ vì mục đích tăng số lượng; vận động, giáo dục quần chúng rèn luyện với động cơ đúng đắn vào Đảng; phát động phong trào thi đua để lựa chọn quần chúng ưu tú cho Đảng; tăng cường giám sát, giúp đỡ quần chúng ưu tú... đã giúp Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ trung bình hàng năm kết nạp mới 80 đảng viên. Qua đó, tạo nguồn cấp ủy kế cận cho cơ sở và từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên; tăng cường, củng cố sức chiến đấu, tính bền vững của tổ chức Đảng.

Thành Trung

Tags Nghĩa Lộ đảng viên mới

Các tin khác
Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm là một trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh.

Công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải chú trọng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác KTGS, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục