Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Gắn bó mật thiết Đảng với dân, dân với Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/7/2020 | 8:18:23 AM

YênBái - Sáng kiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Mù Cang Chải với mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” đã lan tỏa sâu rộng tinh thần thực hành mà phương châm được Đảng bộ huyện xác định rất rõ, đó là “sẵn sàng, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Cán bộ, công chức, viên chức huyện Mù Cang Chải tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải.
Cán bộ, công chức, viên chức huyện Mù Cang Chải tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải - Đào Thị Thu Thủy khẳng định: "Mô hình được xem là giải pháp sáng kiến cụ thể hóa chuyên đề năm 2019, nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân. Huy động được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Khắc phục được tình trạng xa dân, thiếu sâu sát cơ sở. 

Đặc biệt, khắc phục tình trạng nhiều cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị không có chức vụ chưa một lần đặt chân xuống xã, xuống bản; không nắm bắt được đời sống thực tiễn cơ sở cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên công tác tham mưu thiếu sâu sát thực tế, chất lượng, hiệu quả không cao”. 

Mục tiêu Đảng bộ huyện đặt ra trong thực hiện giải pháp sáng kiến này là từ mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Qua đó, củng cố thêm vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhất là với Mù Cang Chải - huyện miền núi nghèo có tới 91% dân số là dân tộc Mông, trình độ học vấn, nhận thức rất thấp, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lôi kéo nhân dân đi theo đạo trái pháp luật, di cư tự do, phụ nữ bỏ nhà đi khỏi địa phương, kích động tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước vào cộng đồng. 

Chỉ thị số 05 được cụ thể hóa bằng mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” ở Đảng bộ Mù Cang Chải đã thấm nhuần đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện, tác động và đi vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra sự lan tỏa sâu rộng tinh thần học và làm theo Bác. 

Trên 5.250 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân”; trên 17.700 lượt người dân các thôn, bản trên địa bàn huyện hưởng ứng các hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân” của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức. 

Tại các bản, mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực của cơ sở, sát thực với tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là những vấn đề của đời sống nhân dân. Trên 52 ha ruộng bậc thang được khai hoang với hơn 3.000 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia; 165,2 km đường giao thông được tu sửa, khơi thông cống rãnh; bê tông hóa 32,2 km đường giao thông nông thôn tại các bản; làm được gần 23 km đường điện thắp sáng đường quê; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến trên 1.200 đảng viên tại 86 chi bộ bản và hàng nghìn nhân dân địa phương. 

Giải pháp mới trong thực hiện Chỉ thị số 05 với mô hình Ngày cuối tuần cùng dân ở Đảng bộ Mù Cang Chải đang cho thấy hiệu quả tích cực. Trong 3 năm cuối của nhiệm kỳ, có 144 tập thể và 77 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, trong đó có 23 lượt tập thể và 50 lượt cá nhân đã được cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. 

Có thể nói, những kết quả tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động mạnh mẽ, làm thay đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm và ý thức cũng như thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của địa phương. 

Nói như Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên thì thành công bước đầu này nền tảng vững chắc cho các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, qua đó nhân rộng các điển hình tiêu biểu lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác. 
Minh Thúy

Các tin khác
Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao lưu và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm là một trong những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh.

Công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải chú trọng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác KTGS, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục