Trấn Yên chú trọng phát triển Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/8/2020 | 8:02:04 AM

YênBái - Bình quân mỗi năm, Đảng bộ kết nạp hơn 200 đảng viên.

Trường Tiểu học và THCS xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên luôn chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Trường Tiểu học và THCS xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên luôn chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Là địa phương từng gặp không ít khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên, đến nay, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã phát triển từ 162 đảng viên năm 2015 lên 252 đảng viên năm 2020. 

Để có được kết quả này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã quan tâm phát triển đảng viên; các chi bộ trực thuộc đưa ra chỉ tiêu cụ thể dựa vào điều kiện thực tế tạo nguồn hàng năm; tăng cường bồi dưỡng, tuyên truyền, vận động đối tượng tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. 

Với 155 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ, Đảng bộ xã Vân Hội đã tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức. 

Hàng năm, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ; từ đó, ban chi ủy các chi bộ tiến hành phân loại, chọn lựa những quần chúng ưu tú, lập danh sách cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Do đó, nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 40 đảng viên mới, đạt 160% so với chỉ tiêu Nghị quyết. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Trấn Yên luôn bám sát vào tình hình thực tế ở địa phương, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chú trọng phát triển đảng viên. Hàng năm, huyện mở ít nhất 2 lớp bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng vào dịp 26/3 và 2/9. 

Trong giai đoạn 2015 - 2019, cấp ủy các cấp đã xem xét cử 1.076 quần chúng đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng; trong 5 năm đã kết nạp 1.095 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp hơn 200 đảng viên; tỷ lệ đảng viên kết nạp trong độ tuổi thanh niên đạt 79,1%. 

Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 5.626 đảng viên, sinh hoạt tại 43 tổ chức cơ sở đảng gồm: 21 đảng bộ xã, thị trấn; 7 đảng bộ và 15 chi bộ cơ quan, đơn vị. Qua bình xét hàng năm, đã có trên 85% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; trên 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Thời gian tới, Huyện ủy Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa và mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng để từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. 

Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, coi trọng cả số lượng và chất lượng… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và trở thành động lực quan trọng để Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Anh Dũng

Tags Hồng Ca Vân Hội Trấn Yên phát triển đảng viên

Các tin khác
Đường giao thông nông thôn được cứng hóa giúp người dân Nậm Có đi lại thuận lợi.

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của xã Nậm Có đã xây dựng 21 chỉ tiêu về phát triển, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo xã Vũ Linh kiểm tra mô hình trồng bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng tại thôn Làng Mấy.

Đảng bộ xã Vũ Linh, huyện Yên Bình có 13 chi bộ trực thuộc (10 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ công an xã) với 247 đảng viên.

Tranh minh họa

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý về một loại bệnh khá phổ biến liên quan tới khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là bệnh ba hoa.

Lãnh đạo xã Đông Cuông, huyện Văn Yên kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại thôn Thác Cái.

Đảng bộ huyện Văn Yên có 48 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 7.000 đảng viên. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) thi hành kỷ luật Đảng đã được Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục