Văn Yên: Kiểm tra, giám sát toàn diện, khách quan

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/11/2020 | 1:51:19 PM

YênBái - Đảng bộ huyện Văn Yên có 48 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 7.000 đảng viên. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) thi hành kỷ luật Đảng đã được Đảng bộ huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Lãnh đạo xã Đông Cuông, huyện Văn Yên kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại thôn Thác Cái.
Lãnh đạo xã Đông Cuông, huyện Văn Yên kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại thôn Thác Cái.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện công tác KTGS của cấp ủy, đối với cấp huyện, Huyện ủy Văn Yên đã kiểm tra toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 12 cuộc đối với 12 tổ chức đảng cơ sở và 166 đảng viên. Qua kiểm tra, các chi, đảng bộ đều có hạn chế, khuyết điểm và Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra.

Thực hiện kiểm tra chuyên đề, Huyện ủy đã thực hiện 37 cuộc đối với 68 chi, đảng bộ cơ sở và 306 đảng viên. Nội dung kiểm tra, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các quy định của Trung ương và một số kế hoạch, kết luận của Huyện ủy; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận; việc sử dụng ngân sách, đất đai... 

Qua kiểm tra, đã phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ và Huyện ủy Văn Yên đã yêu cầu tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân; đồng thời, yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục về những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm tra. 

Đối với cấp cơ sở, Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 508 chi bộ trực thuộc; trong đó, kiểm tra toàn diện 212 chi bộ và 1.657 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 296 chi bộ và 2.035 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung về nội dung triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Qua kiểm tra, cơ bản các chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ, các đảng viên thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, cấp ủy, ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nhiều hình thức như: đối thoại, chất vấn tại các hội nghị cấp ủy; nghe báo cáo trực tiếp; cử thành viên dự các cuộc họp, hội nghị của đối tượng giám sát; thông qua ý kiến trao đổi, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; qua xem xét đơn kiến nghị, tố cáo của cán bộ, đảng viên, nhân dân... 

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá phân xếp loại tổ chức cơ sở đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác... 

Qua giám sát 12 cuộc đối với 16 chi, đảng bộ, 120 đảng viên ở cấp huyện và 185 chi bộ, 1.083 đảng viên ở cấp cơ sở đã kịp thời yêu cầu chấn chỉnh, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; cảnh báo, phòng ngừa vi phạm, giúp các tổ chức Đảng, đảng viên đánh giá đúng ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục. 

Về thi hành kỷ luật đảng, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 14 đảng viên; các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 100 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kỷ luật 28 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đối với 23 đảng viên. Các hình thức kỷ luật đưa ra như: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, cách chức... được đánh giá là phù hợp với mức độ vi phạm nên các đảng viên đã chấp hành nghiêm các quyết định kỷ luật, không có khiếu nại kỷ luật Đảng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Văn Yên tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS theo hướng trọng tâm, trọng điểm, không trùng lặp, chồng chéo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thực hiện KTGS trên tinh thần chủ động, toàn diện, khách quan, công khai dân chủ.

Giữ vững nguyên tắc Đảng, coi trọng phòng ngừa, lấy "xây” là chính; xác định những lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những khâu dễ nảy sinh tiêu cực để tập trung KTGS; tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành chức năng trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt; phát huy sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ KTGS.  
Hồng Oanh

Tags Văn Yên kiểm tra giám sát kiểm tra chuyên đề

Các tin khác
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Xác định nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở huyện Trấn Yên đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo và thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục của công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ tổ 11, phường Yên Ninh.

Qua các buổi sinh hoạt, những diễn biến phức tạp xảy ra ở tổ dân phố được cấp ủy chi bộ nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tình hình dư luận xã hội như: vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, vận động tham gia ủng hộ các loại quỹ.

Huyện Văn Chấn đã thành lập các tổ công tác kiểm tra việc thực hiện độ, đôn đốc các nhiệm vụ theo nghị quyết. Những kết quả đạt được trong triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch năm 2020 là điều kiện để người dân Văn Chấn vui mừng phấn khởi đón năm mới, tạo khí thế hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo xã Mai Sơn kiểm tra tình hình phát triển vùng cây ăn quả có múi trên địa bàn.

Những ngày này, nhân dân thôn Sơn Nam xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đang gấp rút hoàn thành đường điện "thắp sáng đường quê” để nhanh chóng đưa vào sử dụng. Đây là một trong nhiều tuyến đường của 7 thôn trên địa bàn xã được lắp bóng đèn chiếu sáng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục