Đảng bộ thành phố Yên Bái: Sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2021 | 7:40:47 AM

YênBái - Qua các buổi sinh hoạt, những diễn biến phức tạp xảy ra ở tổ dân phố được cấp ủy chi bộ nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tình hình dư luận xã hội như: vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, vận động tham gia ủng hộ các loại quỹ.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ tổ 11, phường Yên Ninh.
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ tổ 11, phường Yên Ninh.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, những năm qua, Thành ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX đã ban hành chương trình công tác toàn khóa cụ thể hóa Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2/3/2012; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái chỉ đạo xây dựng, ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/11/2016 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Thành ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 11, hướng dẫn đến các cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng thực hiện; kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và cụ thể hóa các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thành lập tổ công tác tham dự sinh hoạt chi bộ. 

Trong đó, Đảng bộ yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức Ðảng ở cơ sở thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ; đặc biệt, đối với chi bộ tổ dân phố và thôn nhân dân; yêu cầu chi bộ thống nhất ngày sinh hoạt định kỳ và thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng. 

Trong các buổi sinh hoạt, các chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ ưu đãi khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh và thành phố giúp nhân dân tiếp tục đăng ký đầu tư mở rộng sản xuất phát triển các ngành nghề; đồng thời, phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội toàn diện và bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

Điển hình, Chi bộ tổ dân phố số 7, phường Yên Ninh định kỳ mùng 5 hàng tháng tổ chức họp định kỳ, cùng thảo luận rồi nhất trí thống nhất chương trình hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ phường Yên Ninh đề ra. Tất cả các đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 3 cụm tổ Đảng đều phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. 

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7 cho biết: "Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trước mỗi buổi họp định kỳ, Chi bộ đều chủ động xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Ngay ngày hôm sau, Chi bộ tổ chức họp toàn bộ đảng viên để xin ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp vào những việc làm được và chưa làm được theo quyết nghị đã đề ra trong tháng trước. 

Với chủ trương "Tập trung hướng về cơ sở” và phương châm "thiết thực, phù hợp, hiệu quả”, những diễn biến phức tạp xảy ra ở tổ dân phố đều được cấp ủy Chi bộ nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tình hình dư luận xã hội như: vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, vận động tham gia ủng hộ các loại quỹ. Nội dung chuyên đề luôn gắn với các sự kiện, nhiệm vụ của tỉnh, thành phố với tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%”.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng bộ phường Nguyễn Phúc, Chi bộ tổ dân phố Phúc Yên cũng đã tổ chức các kỳ họp đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Chi bộ tổ dân phố Phúc Yên có 57 đảng viên, sinh hoạt tại 5 tổ đảng. Đội ngũ đảng viên của Chi bộ phần lớn là các đồng chí có tuổi đời, tuổi Đảng cao, có kinh nghiệm công tác, có uy tín trong nhân dân. 

Đội ngũ đảng viên thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và tổ dân phố. Đối với đánh giá việc thực hiện sinh hoạt Chi bộ, Ban Chi ủy Chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì sinh hoạt cấp ủy theo định kỳ hàng tháng; lãnh đạo Chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt vào ngày mùng 3 hàng tháng. 

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt và triển khai đầy đủ có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng các cấp; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Đồng chí Trần Văn Tỳ (giữa) - Bí thư Chi bộ tổ 8, phường Đồng Tâm trao đổi với các cán bộ trẻ của phường. 

Đồng chí Hà Thị Sinh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái khẳng định: "Bám sát Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Thành ủy Yên Bái, với vai trò cơ quan tham mưu, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chú trọng quán triệt những nội dung mới, điểm chính trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Do vậy, chất lượng sinh hoạt từng bước nâng lên. 

Theo đánh giá, kinh nghiệm mà các chi bộ thực hiện đạt kết quả cao là nhờ sự trách nhiệm, năng động, nhiệt tình và tinh thần đoàn kết trong các đồng chí cấp ủy. Hàng năm, 100% số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; duy trì 100% cấp ủy và chi bộ có sổ ghi nghị quyết, đảng viên có sổ ghi chép nội dung cuộc họp. 

Tỷ lệ bí thư chi bộ đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt từ 90% trở lên; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân, ký cam kết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã được nâng lên rõ rệt”.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể nhằm định hướng kịp thời đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung ra nghị quyết phù hợp tình hình thực tiễn ở địa phương tại các cuộc họp sinh hoạt chi bộ định kỳ. 

Các cuộc họp đó đảm bảo các cấp ủy chi bộ vừa đôn đốc triển khai nhiệm vụ vừa giúp tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền và phải kịp thời tham mưu với cấp ủy cấp trên về những nội dung còn vướng mắc. Từ đó, đảm bảo chất lượng sinh hoạt thiết thực, hiệu quả cao và tăng cường được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Yên Bái ngày càng vững mạnh toàn diện.

Kim Thúy

Tags Thành phố Yên Bái sinh hoạt chi bộ Yên Ninh Nguyễn Phúc Điều lệ Đảng

Các tin khác
Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tham gia Hội thảo

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái vừa tham dự Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề: “Đại hội lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Sơn làm việc trực tiếp với cấp ủy Chi bộ thôn Đoàn Kết về thực hiện Chỉ thị 05.

Từ một xã vùng cao nhiều khó khăn, đến nay, Đại Sơn đã trở thành một xã phát triển vững chắc của huyện Văn Yên. Trong nhiều nhân tố quyết định sự chuyển biến đi lên này, có vai trò đặc biệt quan trọng của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Huyện ủy Lục Yên thường xuyên bám sát cơ sở giải quyết khó khăn của người dân.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 năm 2020 là nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện Lục Yên vững bước vào năm 2021, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đưa Lục Yên phát triển ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục