Trấn Yên: Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/1/2021 | 7:57:13 AM

YênBái - Xác định nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở huyện Trấn Yên đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo và thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục của công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Đảng bộ huyện Trấn Yên có 43 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 300 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 5.680 đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trấn Yên cho biết: "Thực hiện Nghị quyết số 32 của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên…”.

Xác định nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo và thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục của công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

100% số cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… 

Nhờ đó, chất lượng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cấp ủy viên cấp huyện và cơ sở được nâng lên rõ rệt, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đến năm 2020, 100% số cấp ủy viên cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 100% cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc của cấp ủy huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Về trình độ lý luận chính trị, cấp ủy viên cấp trên cơ sở có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm 76,3% vượt 1,3% mục tiêu chung của nghị quyết. Cơ cấu cấp ủy cấp trên cơ sở là nữ đạt trên 26%, cơ cấu tuổi trẻ 15,8%... 

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 32 của Tỉnh ủy, từ năm 2016 đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 19 cuộc kiểm tra đối với 19 tổ chức Đảng. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ sở, công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... 

Qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên, hầu hết các tổ chức Đảng đều chấp hành thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng nào phải xem xét xử lý kỷ luật. Cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 181 chi bộ, 32 đảng viên, trong đó tập trung vào các nội dung thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan. 

Cùng đó, việc tăng cường giáo dục, rèn luyện và phát triển đảng viên luôn được quan tâm, trung bình mỗi năm, Đảng bộ huyện kết nạp từ 200 đảng viên mới trở lên và luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung rà soát và củng cố những cơ sở yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác phát triển đảng viên, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Ngọc

Các tin khác
Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tham gia Hội thảo

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái vừa tham dự Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề: “Đại hội lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Sơn làm việc trực tiếp với cấp ủy Chi bộ thôn Đoàn Kết về thực hiện Chỉ thị 05.

Từ một xã vùng cao nhiều khó khăn, đến nay, Đại Sơn đã trở thành một xã phát triển vững chắc của huyện Văn Yên. Trong nhiều nhân tố quyết định sự chuyển biến đi lên này, có vai trò đặc biệt quan trọng của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Huyện ủy Lục Yên thường xuyên bám sát cơ sở giải quyết khó khăn của người dân.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 năm 2020 là nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện Lục Yên vững bước vào năm 2021, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đưa Lục Yên phát triển ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục