Đảng bộ xã Khánh Hòa: Lấy xây dựng Đảng là “then chốt”

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/7/2021 | 7:33:34 AM

YênBái - Lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là “then chốt”, Đảng bộ xã Khánh Hòa Đảng bộ xã Khánh Hòa đã chú trọng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Khánh Hòa vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong xã.
Các đồng chí lãnh đạo xã Khánh Hòa vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong xã.

Đảng bộ xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên hiện có gần 200 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 

Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Những năm gần đây, Đảng ủy xã Khánh Hòa đã chú trọng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 80%. 

Hàng năm, Đảng ủy xã đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy đã cử 4 đồng chí tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, đều đạt loại khá trở lên. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc, kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Năm 2020,  Đảng bộ xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát 10/10 tổ chức Đảng, đã xem xét kỷ luật 1 đảng viên vi phạm... 

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Kinh tế phát triển, xã có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện, xã Khánh Hòa đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới, lộ trình đến năm 2024 sẽ hoàn thành 100% tiêu chí và ra mắt xã nông thôn mới... 

Đồng chí Lương Đức Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hòa cho biết: "Nhờ tập trung chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2020, kinh tế của xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng đều theo từng năm; các hoạt động văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh”... 

Với những nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Khánh Hòa tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xây dựng địa phương phát triển bền vững, góp phần vì một Yên Bái phát triển "Xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc”.

Thiên Cầm

Tags xây dựng Đảng Đảng bộ xã Khánh Hòa phát triển kinh tế

Các tin khác
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu.

Khu trung tâm thành phố Yên Bái. Ảnh: Thanh Miền

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái, tập I (1945 - 2020)” do Thành ủy Yên Bái phát hành là một tư liệu quý không chỉ có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây mà còn có ý nghĩa đối với bạn bè trong và ngoài tỉnh khi muốn tìm hiểu về thành phố Yên Bái nói chung, Đảng bộ thành phố Yên Bái nói riêng.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Tân (giữa) và Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 2 và số 5 trao đổi công tác xây dựng chi bộ kiểu mẫu.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, trở thành hạt nhân tiêu biểu để nhân rộng trong Đảng bộ thành phố Yên Bái, tháng 1/2021, Đảng ủy phường Minh Tân bắt đầu triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu (CBKM) theo Quy định số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái.

Năm 2019, nhân dân thôn An Sơn trồng gần 1 km đường hoa ban nối từ thôn Bản Đường vào đến cổng làng và hiện nay đường ban đã phát triển xanh tốt.

Vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên Chi bộ An Sơn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là một trong những yêu cầu của Chi bộ đối với các đảng viên để thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức trước nhân dân, vì nhân dân, vì cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục