Mù Cang Chải: Tăng thêm sức mạnh cho Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/8/2021 | 7:29:13 AM

YênBái - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết, xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, huyện xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay trong năm 2021, bao gồm 3 nhiệm vụ chung, 61 nhiệm vụ cụ thể.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân xã Dế Xu Phình trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt.
Cán bộ Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân xã Dế Xu Phình trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; trong đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay trong năm 2021, bao gồm 3 nhiệm vụ chung, 61 nhiệm vụ cụ thể”. 

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện đã chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; thực hiện tuyên truyền tốt trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai chuyên đề Chỉ thị số 05 năm 2021 gắn với thực hiện có hiệu quả mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”. 

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ huyện đã thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 2 đồng chí; chỉ định tăng thêm số lượng cấp ủy viên đối với Đảng ủy xã Nậm Có từ 13 lên 15 đồng chí; kiện toàn cấp ủy cơ sở 9 đồng chí; thành lập mới 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã La Pán Tẩn; các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được kiện toàn đảm bảo thời gian đúng quy định. 

Để tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp mới 15 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 2.886 đảng viên; xem xét xử lý kỷ luật 16 đảng viên; thẩm định các hồ sơ liên quan tới cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; nhân sự liên quan đến bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; rà soát việc thực hiện các thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát của cấp huyện và cấp cơ sở. 

Thực hiện Kế hoạch số 13 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đến nay, có 10/42 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 đạt 80-100% kế hoạch, các chỉ tiêu khác đang triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. 

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, đối với lĩnh vực nông nghiệp, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tích cực chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản; chỉ đạo nhân dân tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Do đó, vụ đông xuân, toàn huyện thu hoạch được 1.830 ha lúa; gieo cấy 4.570 ha lúa vụ mùa; gieo trồng 4.200 ha ngô xuân hè; thu hoạch 25 ha cải dầu; triển khai mô hình trồng 30 ha hồng giòn tại xã Nậm Khắt. 

Hiện tại, huyện đang hoàn thiện Đề án "Phát triển cây dược liệu huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án "Phát triển cây ăn quả huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2021 - 2025”. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. 

Trong đợt 1, toàn huyện có 86 hộ gia đình đăng ký thực hiện với tổng kinh phí 1,425 tỷ đồng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, ngành chức năng của huyện tăng cường hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc, gia cầm nên vẫn duy trì được số lượng với tổng đàn đạt 74.000 con, đạt 92,5% kế hoạch giao; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.050 tấn, đạt 56,2% kế hoạch. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã tổ chức ra mắt bản nông thôn mới tại bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình và bản Thái, xã Khao Mang. 

Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Mù Cang Chải thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện; chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh; chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng đảm bảo năng suất và chất lượng; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; thực hiện tốt công tác quản lý về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động dịch vụ - thương mại; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 141,5 tỷ đồng...

Hồng Oanh

Tags xây dựng Đảng mục tiêu kép dịch bệnh Covid-19

Các tin khác

Dư luận có thể nghĩ về trường hợp của bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn theo nhiều cách. Còn cơ quan chức năng thì chỉ có một lý lẽ duy nhất là ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

46 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

Ngày 25/10, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VI năm 2021 cho 46 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Lãnh đạo xã Sơn Lương trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới.

Đảng bộ xã Nậm Mười chủ động tìm nguồn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ; Đảng bộ xã Suối Giàng lựa chọn nguồn tập trung vào nhóm đối tượng trẻ, có trình độ văn hóa, chuyên môn nên đều đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Đó đang phản ánh kết quả chung của Đảng bộ Văn Chấn về phát triển Đảng thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục