Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/8/2021 | 7:36:29 AM

YênBái - 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã kiểm tra 80 tổ chức Đảng cấp dưới và 88 đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối đã tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hạn chế các vi phạm của đảng viên, tổ chức Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh cho biết: "Để công tác KTGS đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng, Đảng bộ Khối đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh và Đảng ủy Khối về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đến cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT), các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối. Việc tổ chức quán triệt các văn bản được thực hiện đảm bảo về thời gian, thành phần, nội dung, chất lượng. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên nắm được các quy định của Điều lệ Đảng, quy định về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện trong toàn Đảng bộ”.  

Quá trình thực hiện nhiệm vụ KTGS, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX, lãnh đạo các ban, văn phòng, đoàn thể chủ động thực hiện nhiệm vụ KTGS thường xuyên thông qua dự các cuộc họp, hội nghị, các buổi làm việc và thông qua báo cáo định kỳ của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. 

Cùng với đó, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh phân công các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy làm trưởng các đoàn KTGS; chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên trực tiếp phụ trách, theo dõi địa bàn được phân công thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng theo quy định; tham mưu giúp Đảng ủy Khối triển khai thực hiện tốt các cuộc KTGS. 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 80 tổ chức đảng cấp dưới và 88 đảng viên. Trong đó, Đảng ủy Khối kiểm tra 1 tổ chức đảng, 6 đảng viên là cấp ủy viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 79 tổ chức đảng và 82 đảng viên. 

Nội dung kiểm tra: việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị giao; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24 ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; việc thực hiện quy chế làm việc, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. 

Qua kiểm tra, kết luận 80 tổ chức đảng và 88 đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 21 tổ chức đảng, 18 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám sát đối với 3 tổ chức đảng, 11 đảng viên là cấp ủy viên; đảng ủy cơ sở giám sát 28 tổ chức đảng, 7 đảng viên. 

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; việc phân công và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy viên; công tác lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh. 

Qua giám sát, 21/21 tổ chức đảng, 18/18 đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát. Thực hiện lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ KTGS của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại 12 tổ chức cơ sở Đảng. 

Qua kiểm tra đánh giá đúng thực trạng, chất lượng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác quản lý hồ sơ đảng viên, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ của cấp ủy cơ sở và đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng trong thực hiện nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên và công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ. 

Những tháng đầu năm, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh  cũng đã thực hiện kiểm tra 20 tổ chức đảng với 7 cấp ủy viên (tăng 12 tổ chức đảng so với 6 tháng đầu năm 2020). Nội dung kiểm tra: việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS; việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS. Qua kiểm tra kết luận, 14/20 tổ chức Đảng làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS; 6/20 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS.... 

Nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, từ nay đến cuối năm, Đảng bộ Khối CQ&DN sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc KTGS cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác KTGS, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng; chủ động nắm thông tin, tình hình cơ sở đảng phục vụ công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường dự sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở theo quy định; kiện toàn, bổ sung ủy viên UBKT các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. 

Hồng Oanh

Tags Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng Ủy ban kiểm tra

Các tin khác
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu.

Khu trung tâm thành phố Yên Bái. Ảnh: Thanh Miền

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái, tập I (1945 - 2020)” do Thành ủy Yên Bái phát hành là một tư liệu quý không chỉ có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây mà còn có ý nghĩa đối với bạn bè trong và ngoài tỉnh khi muốn tìm hiểu về thành phố Yên Bái nói chung, Đảng bộ thành phố Yên Bái nói riêng.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Tân (giữa) và Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 2 và số 5 trao đổi công tác xây dựng chi bộ kiểu mẫu.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, trở thành hạt nhân tiêu biểu để nhân rộng trong Đảng bộ thành phố Yên Bái, tháng 1/2021, Đảng ủy phường Minh Tân bắt đầu triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu (CBKM) theo Quy định số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái.

Năm 2019, nhân dân thôn An Sơn trồng gần 1 km đường hoa ban nối từ thôn Bản Đường vào đến cổng làng và hiện nay đường ban đã phát triển xanh tốt.

Vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên Chi bộ An Sơn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là một trong những yêu cầu của Chi bộ đối với các đảng viên để thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức trước nhân dân, vì nhân dân, vì cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục