Không hình thức trong sinh hoạt chi bộ

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/8/2021 | 7:38:52 AM

YênBái - Sinh hoạt chi bộ là công việc hàng tháng của cơ sở đảng và đảng viên. Các bước tiến hành một cuộc sinh hoạt chi bộ đều đã được hướng dẫn rất cụ thể trong các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Tuy nhiên, không phải chi bộ nào, kỳ sinh hoạt nào cũng được tổ chức nghiêm túc, bài bản, đúng hướng dẫn và đạt chất lượng cao.

Cán bộ, đảng viên thôn 3, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thành Trung
Cán bộ, đảng viên thôn 3, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thành Trung

Để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ. Trước khi sinh hoạt, cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị, phải có sự bàn bạc, thống nhất giữa các thành viên trong chi ủy về những chỉ tiêu, kế hoạch, những quyết sách của chi bộ. Sau đó, đưa ra chi bộ để tất cả đảng viên cùng thảo luận một cách dân chủ,  khách quan... 

Trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy trí tuệ của tập thể; có sổ ghi nghị quyết sinh hoạt chi bộ... Chi ủy phải bám sát tình hình thực tế để xây dựng nội dung sinh hoạt; trong đó, cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm cho tháng tiếp theo. Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được kiểm tra kịp thời. 

Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. 

Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt Đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Đặc biệt, tuyệt đối không biến cuộc sinh hoạt chi bộ thành cuộc họp sơ kết của cơ quan, đơn vị, thôn bản, tổ dân phố. Nội dung sinh hoạt phải bám sát vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị địa phương để tập trung bàn bạc, tìm ra giải pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện, chẳng hạn như: phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo và thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, việc thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của chi bộ và đảng bộ cấp trên, đặc biệt tại thời điểm này là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lê Phiên

Tags sinh hoạt chi bộ bài bản đúng hướng dẫn chất lượng cao

Các tin khác

Dư luận có thể nghĩ về trường hợp của bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn theo nhiều cách. Còn cơ quan chức năng thì chỉ có một lý lẽ duy nhất là ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

46 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

Ngày 25/10, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VI năm 2021 cho 46 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Lãnh đạo xã Sơn Lương trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới.

Đảng bộ xã Nậm Mười chủ động tìm nguồn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ; Đảng bộ xã Suối Giàng lựa chọn nguồn tập trung vào nhóm đối tượng trẻ, có trình độ văn hóa, chuyên môn nên đều đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Đó đang phản ánh kết quả chung của Đảng bộ Văn Chấn về phát triển Đảng thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục