Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021); 76 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái (1945 - 2021)

Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/10/2021 | 7:31:59 AM

YênBái - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4) khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ", Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà các hộ gia đình xã Hòa Cuông (Trấn Yên) được giúp đỡ thoát nghèo theo Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy.

Cụ thể, những kết quả thiết thực trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW4 đối với cán bộ, công chức chi bộ, cơ quan trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được biểu hiện rõ nét qua công việc, cuộc sống hàng ngày. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc, nghiêm túc hơn trong việc tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng lý luận chính trị cho bản thân thông qua việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản của Đảng, Nhà nước; nhận diện đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ" để đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân một cách cụ thể… Đồng thời, xác định rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người, từng vị trí công tác, tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống... 

Được biết, 5 năm qua, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra 32 nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Hoàng Đình Thu - Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: "Xác định việc quán triệt Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn bám sát các nội dung trọng tâm, đi sâu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc triển khai, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ, cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, luôn đạt trong sạch, vững mạnh trở lên”. 

Thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII đã tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan thời gian qua. Theo đó, 100%  cán bộ, đảng viên, công chức đều xây dựng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng hàng năm. Hàng tháng, Chi bộ, cơ quan đều tiến hành rà soát, kiểm điểm các việc đề ra trong khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết TW4; đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo về tiến độ và chất lượng công việc theo kế hoạch. 

Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, Chi bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05. Trong đó, tập trung vào việc trao đổi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ”, "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao”, trao đổi về những lời dạy của Bác trong công tác dân vận, ôn lại truyền thống lịch sử của đất nước, địa phương, của ngành… 

Qua đó, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên, ý thức trách nhiệm, ý thức tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức trong Chi bộ, cơ quan có nhiều biểu hiện tích cực hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Có thể thấy, với vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên của Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiều năm qua đã thực hiện rất tốt vai trò "tiền phong, gương mẫu” của mình trong thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05, xứng đáng là những cán bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Thiên Cầm

Tags xây dựng Đảng Nghị quyết Trung ương 4 "tự diễn biến" "tự chuyển hóa trong nội bộ" chính trị tư tưởng tổ chức đạo đức

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện tại cơ sở. (Ảnh: T.L)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Trạm Tấu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Lãnh đạo xã Hưng Thịnh dự lễ kết nạp đảng viên mới cùng Chi bộ thôn Kim Bình.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, kết nạp Đảng phải đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, không để một nhân tố nào tốt, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng lại không được kết nạp và cũng hạn chế việc lựa chọn kết nạp theo "cảm tính”, theo thành tích.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao quyết định cho các đảng viên mới trong Lễ kết nạp đảng viên tập trung tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà ông Trần Đình Khánh, xã Việt Hồng.

Huyện ủy Trấn Yên thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong độ tuổi thanh niên, đảng viên là nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số và ở địa bàn ít đảng viên.

Ngừi dân xã Hưng Thịnh bê tông hóa một tuyến đường trục thôn.

Mặc dù đã được công nhận là xã nông thôn mới năm 2017, nhưng những năm qua, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên vẫn tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, góp kinh phí, công lao động cùng nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước để hoàn thiện, nâng cao tiêu chí về giao thông nông thôn. Đến nay, Hưng Thịnh đã có 99% các tuyến đường xã, thôn và đường xóm được trải nhựa, bê tông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục