Mù Cang Chải hoàn thành sớm đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/6/2022 | 7:40:36 AM

YênBái - Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hiện có 174 chi bộ trực thuộc (CBTT) đảng ủy cơ sở. Đến ngày 17/4/2022, các chi bộ đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đảng viên Chi bộ bản Xéo Dì Hồ A, xã Lao Chải bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ tại Đại hội Chi bộ bản lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đảng viên Chi bộ bản Xéo Dì Hồ A, xã Lao Chải bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ tại Đại hội Chi bộ bản lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ (ĐHCB) trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã xây dựng Kế hoạch số 85-KH/HU và Hướng dẫn số 17-HD/HU để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức ĐHCB cơ sở.

Các đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức ĐHCB trực thuộc một cách cụ thể, phân công từng đồng chí cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc làm tốt công tác nhân sự, xây dựng văn kiện; Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy cơ sở, lựa chọn và chỉ đạo thành công đại hội điểm 19 CBTT đảng bộ cơ sở xong trước ngày 30/4/2022; sau đó, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện đồng loạt cho các chi bộ còn lại theo kế hoạch đã đề ra... 

Trên cơ sở rút kinh nghiệm đại hội điểm tại 19 chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở, các đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức đại hội. Đến ngày 17/4/2022, 100% CBTT đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Các đại hội đã đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, ý nghĩa, thật sự là ngày hội của cán bộ, đảng viên. 

Cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo CBTT chuẩn bị tốt văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các chi bộ đã đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế về kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; kết quả tự phê bình và phê bình của chi ủy; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới... 

Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của tập thể và mọi đảng viên; đồng thời, đảm bảo đúng cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cấp ủy viên theo hướng dẫn của Huyện ủy. 

Cụ thể, đối với cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ khối cơ quan, đơn vị, trường học có trình độ đại học trở lên, lý luận chính trị trung cấp trở lên; đối với cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ bản, tổ dân phố, căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, của từng chi bộ. Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy cơ sở quy định cụ thể đảm bảo phù hợp với thực tế, nhưng đối với bí thư các CBTT đảng ủy cơ sở phải có trình độ văn hóa từ lớp 9 trở lên và trường hợp không đảm bảo trình độ văn hóa lớp 9 thì phải đọc thông, viết thạo... 

Việc bầu cử trong ĐHCB thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán; kết quả bầu cử nhân sự đúng theo nghị quyết nhân sự đảng ủy cơ sở phê duyệt.

Theo đó, tổng số cấp ủy viên được bầu tại đại hội là 577 đồng chí, tăng 107 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; trong đó, 135 chi bộ bầu chi ủy; 33 chi bộ bầu bí thư, phó bí thư và 6 chi bộ bầu bí thư; cấp ủy viên là nữ 125 đồng chí chiếm 21,7%, tăng 3,8% so nhiệm kỳ trước; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm 415 đồng chí, chiếm 71,9%, tăng 10,6% so nhiệm kỳ trước; trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) 220 đồng chí, chiếm 38,1%; từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi 242 đồng chí, chiếm 41,9%; từ 46 đến 55 tuổi 91 đồng chí, chiếm 15,8%... 

ĐHCB trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 thuộc Đảng bộ huyện Mù Cang Chải được tổ chức đảm bảo đúng quy định và đạt kết quả cao. Chất lượng, số lượng cấp ủy khóa mới đều tăng so với nhiệm kỳ trước để bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Minh Hằng

Tags Đảng bộ Mù Cang Chải đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục