Âu Lâu: Cán bộ nêu gương phòng, chống tham nhũng

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2022 | 7:45:15 AM

YênBái - Đảng bộ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đang tăng cường triển khai thực hiện nội dung cán bộ, đảng viên nêu gương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Cán bộ, đảng viên, công chức xã Âu Lâu tham gia lao động cộng sản đắp lề đường giao thông ở thôn Nước Mát.
Cán bộ, đảng viên, công chức xã Âu Lâu tham gia lao động cộng sản đắp lề đường giao thông ở thôn Nước Mát.

Hàng năm, Đảng ủy xã Âu Lâu đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN, lãng phí, trong đó nhấn mạnh nội dung, trách nhiệm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN; ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. 

Ông Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâu cho biết: "Đảng ủy xã cũng chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo nhiều hình thức tới cán bộ và nhân dân; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật PCTN và các văn bản pháp luật về PCTN, các nghị quyết, chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về PCTN, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...”. 

Theo đó mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ đơn vị mình đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

Trên địa bàn xã đã xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 như: Chi bộ thôn Nước Mát - tổ chức đảng điển hình tiên tiến; Chi bộ thôn Cống Đá - điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới… 

Về cá nhân là các điển hình làm kinh tế giỏi như: hộ ông Bùi Đức Sạch phát triển chăn nuôi ở thôn Cống Đá; ông Nguyễn Tuấn Thành, thôn Thanh Giang phát triển mô hình tổng hợp kinh doanh dịch vụ và chăn nuôi; ông Lê Ngọc Huỳnh, thôn Thanh Giang phát triển kinh tế đồi rừng… 

Đảng bộ xã triển khai quyết liệt, sát hợp với thực tiễn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, 100% đảng viên giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - UBND xã thực hiện nêu gương tốt; 100% đảng viên là lãnh đạo cấp trưởng các đoàn thể xã thực hiên nêu gương tốt; đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo là công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có 60/62 đồng chí thực hiện nêu gương tốt... 

Bà Nguyễn Thị Yến - thôn Cửa Ngòi chia sẻ: "Là quần chúng, chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo từ xã tới thôn. Các đồng chí luôn luôn gần gũi, thấu hiểu, chia sẻ khó khăn với nhân dân. Cán bộ gương mẫu, đi đầu trong tất cả các công việc, chúng tôi cũng tự giác, phấn khởi làm theo và tự hào về quê hương ngày càng đổi mới”.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Âu Lâu hiện đang tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước. 

Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Trần Ngọc

Tags Yên Bái Âu Lâu phòng chống tham nhũng

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục