Việt Hồng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2024 | 7:44:45 AM

YênBái - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.
Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

 
Đồng chí Phạm Xuân Cánh - Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng cho biết: "Nhiều năm qua, xã Việt Hồng không có trường hợp nào có hành vi tham nhũng và nhận thức, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Có được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCTNTC đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân”. 

Cụ thể, Đảng ủy xã đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, hoạt động tập huấn, sinh hoạt và tham gia các cuộc thi do tỉnh, huyện tổ chức. Đồng thời, xây dựng các trang Fanpage, thành lập nhóm Zalo của xã giúp tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về PCTNTC được triển khai nhanh chóng, kịp thời. 

Nội dung tuyên truyền về PCTNTC được đổi mới, đảm bảo tiêu chí "Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ” và tác động trực tiếp tới nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy xã cung cấp thông tin tuyên truyền theo Quy định số 65 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTNTC; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác PCTNTC đảm bảo tính sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Năm 2023, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã Việt Hồng tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát hoàn thành chương trình kế hoạch năm 2023 đề ra. Kết quả, đã tổ chức kiểm tra, giám sát về thu chi đảng phí đối với Chi bộ Bản Nả; kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết lãnh đạo đối với Chi bộ Trường TH&THCS xã Việt Hồng; kiểm tra 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã… 

Qua kiểm tra, các chi bộ và 3 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã đều thực hiện tốt công lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn và Điều lệ Đảng. Đồng thời tăng cường hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Thanh tra cơ quan về kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được chú trọng hơn; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện thắp sáng, điện thoại và tiếp khách; công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm các cán bộ, công chức thuộc diện kê khai, đã nộp bản kê khai tài sản thu nhập về các cơ quan quản lý cán bộ. 

Cùng với đó, UBND xã đã chủ động triển khai Quyết định số 31 của Thủ tướng Chính phủ quy định công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội và Nghị định 68 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể cho từng giai đoạn…, góp phần quan trọng trong công tác PCTNTC. Đồng thời triển khai, chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Hành chính công xã tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như: đăng ký và quản lý hộ tịch; đất đai, môi trường; xây dựng, nhà ở; công tác chứng thực và các lĩnh vực khác. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch, UBND xã còn thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính như: phí, lệ phí, quy trình thời gian giải quyết hồ sơ tùy theo từng lĩnh vực; thực hiện công khai quyết toán ngân sách; công khai các khoản quỹ đã vận động; chú trọng thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính… Theo đó, các thủ tục hành chính được giao dịch đảm bảo đúng thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi giao dịch hành chính; từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng theo hình thức online đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, đạt 100% hồ sơ phát sinh…

Để làm tốt hơn công tác PCTNTC, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTNTC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, bám sát thực tiễn, tăng cường nắm tình hình, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

 Trần Ngọc

Tags Việt Hồng tuyên truyền tham nhũng tiêu cực

Các tin khác
Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ xã Nà Hẩu.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong 3 năm (2021- 2023), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và 31/31 đảng uỷ cơ sở đều hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đã xây dựng và ban hành.

Lãnh đạo xã Đại Minh, huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Chi bộ thôn Làng Cần đạt danh hiệu “Chi bộ kiểu mẫu” năm 2023.

Cụ thể hóa Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã ban hành Kế hoạch số 96 ngày 5/4/2022 về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ huyện. Đến nay, sau hơn hai năm thực hiện, toàn huyện có 10 chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận danh hiệu chi bộ kiểu mẫu.

Trong tháng 4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên thuộc Chi bộ Trường Mầm non; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên là viên chức kế toán thuộc Chi bộ Trường Mầm non, thuôc Đảng bộ xã Lâm Giang.

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Bình và Đảng ủy xã Cảm Nhân dự sinh hoạt Chi bộ thôn Kéo Sa, xã Cảm Nhân.

Việc thực hiện chấm điểm sau mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Quy định số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã giúp cho các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Yên Bình đánh giá đúng chất lượng, có căn cứ chính xác để xếp loại tổ chức Đảng hằng năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục