Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Vấn đề hôm nay
Phát huy vai trò ban công tác Mặt trận
Cập nhật: Thứ sáu, 18/11/2016 | 7:59:39 AM Google Twitter
YBĐT - Thời gian qua, hoạt động của các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc.

Thực hiện vai trò, chức năng của mình, thành viên các ban công tác Mặt trận (CTMT) khu dân cư đã thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Các ban CTMT đã thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp xã; động viên nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước... Đây cũng là nhân tố quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua ở các khu dân cư.

Những năm qua, các ban CTMT đã phối hợp cùng chính quyền cơ sở vận động nhân dân trong tỉnh hiến trên 140.000 m2 đất, gần 216 triệu ngày công lao động, đóng góp công sức, khai thác vật liệu để làm đường giao thông nông thôn, mương máng thủy lợi, các công trình phúc lợi; đóng góp trên 2,8 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa; tham gia làm trên 60 công trình cơ sở hạ tầng nông thôn... Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được khơi dậy: trên 70% số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 50% khu dân cư đạt văn hóa và 48% làng, bản, tổ dân phố được công nhận văn hóa... Tỉnh Yên Bái có 9 huyện, thị xã, thành phố với 180 xã, phường, thị trấn (21 phường, thị trấn; 159 xã) và 1.944 khu dân cư.

Trong 159 xã của tỉnh có 72 xã vùng cao và 63 xã đặc biệt khó khăn. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ làm công tác mặt trận ở một bộ phận khu dân cư, đặc biệt là vùng cao do trình độ, năng lực còn hạn chế nên ít, nhiều đã ảnh hưởng đến công tác, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các huyện, xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn do địa hình chia cắt, dân cư sinh sống không tập trung, trình độ dân trí còn thấp, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3, hôn nhân cận huyết thống ... vẫn còn diễn ra.

Để phát huy vai trò của các ban CTMT ở khu dân cư, đòi hỏi mỗi thành viên ban CTMT phải ý thức tốt vai trò của mình để tự học hỏi, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm để có kỹ năng tuyên truyền, vận động. Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác này cần đặc biệt phải chú trọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh các phong trào để khơi dậy lòng yêu nước, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Các ban CTMT khu dân cư chủ động hơn trong phối hợp với chính quyền đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương... Cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở cần tích cực hơn nữa trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại, xây dựng ý chí vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu cho gia đình và cho xã hội...

Ngọc Sơn

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group