Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Vấn đề hôm nay
Chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên
Cập nhật: Thứ sáu, 31/3/2017 | 8:10:45 AM Google Twitter
YBĐT - Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, hội nhập, do ảnh hưởng của các nguyên nhân khách quan và chủ quan một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã có biểu hiện hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đáng lo ngại là một số biểu hiện của sự suy thoái đó có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp như Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”.

 Vì vậy, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã ban hành Nghị quyết “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Triển khai học tập và đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống, Tỉnh ủy Yên Bái đã gắn việc tổ chức học tập Nghị quyết với quán triệt học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã cơ bản nắm rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", tự chuyển hóa".

Theo đó, nguy cơ nguy hiểm nhất chính là sự phai nhạt về lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã lựa chọn; mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói và làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. Ngay sau Hội nghị của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc đồng loạt tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo đó, các Đảng bộ đều thống nhất tiến hành đồng bộ, tập trung vào các nhóm giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống: về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung nêu gương những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái và tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.

Thực tế việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cho thấy, giải pháp hữu hiệu nhất chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay là song song với việc giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở phải tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng cho cán bộ, đảng viên có lối sống nhân văn cao đẹp, gần dân, có trách nhiệm với Đảng, biết đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; sẵn sàng, kiên quyết và đủ bản lĩnh để "nói không với tự diễn biến, tự chuyển hóa" về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gắn việc thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lấy phương châm "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; tích cực, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của kẻ địch làm tiêu chí bình xét, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm; bên cạnh việc trẻ hóa đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khai trừ khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội, nói và làm trái quan điểm, đường lối của Đảng.

Để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, hơn hết phải có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Có như vậy, Nghị quyết của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống.

Thanh Hương

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group