Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/1/2018 | 8:24:54 AM

YBĐT - Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm mới, một trong những giải pháp quan trọng được Chính phủ xác định trong năm 2018 là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

Thực tế cho thấy, hậu quả của những "công bộc” trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm, suy thoái đạo đức là rất lớn. Điều này, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn nêu trong phiên họp cuối năm 2017: "Còn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống gây bức xúc trong nhân dân ở một bộ phận cán bộ”.
 
Chúng ta nói nhiều đến tái cơ cấu kinh tế chưa đạt được kết quả như mục tiêu đề ra. Nhiều hạn chế, bất cập, yếu kém trong lĩnh vực kinh tế, xã hội chậm được cải thiện. Tại sao vậy? - người đứng đầu Chính phủ đặt câu hỏi và lý giải: "Vấn đề mấu chốt vẫn là con người thực hiện”.
 
Từ thực tế này, Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ; hãy hành động và hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay, những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực và thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế.

Bình diện quốc gia được người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ như vậy. Đối với Yên Bái thì sao? Dù đã đạt được nhiều kết quả; tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, kỷ cương, kỷ luật hành chính tại một số cơ quan nhà nước của chúng ta chưa nghiêm. Trong đó, có việc người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ cải cách hành chính.
 
Bên cạnh đó, dù có nhiều tiến bộ nhưng trình độ, năng lực, đạo đức công vụ của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu. Ở đâu đó, nhất là ở cơ sở, vẫn còn những ta thán của người dân, của doanh nghiệp về những cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu, vòi vĩnh để tư lợi...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy "Cán bộ là cái gốc của công việc” và "Có cán bộ tốt việc gì cũng xong”. Chúng ta đang trên đường đổi mới, hội nhập và phát triển, vì vậy, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức với công việc, để mỗi cán bộ thực sự là "công bộc” của dân là yêu cầu, là đòi hỏi, là trách nhiệm của mỗi người đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước!

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, cùng với tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về ý thức trách nhiệm với công việc thì việc  tăng cường kỷ luật, kỷ cương  hành chính phải được gắn chặt chẽ với cải cách hành chính, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn thực hiện Nghị quyết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.
 
Từ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sắp xếp tổ chức bộ máy, những cán bộ, công chức năng lực kém, suy thoái về đạo đức, lối sống sẽ được loại bỏ để bộ máy hoạt động chúng ta thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Đình

  •  
Các tin khác

Năm nay, tròn 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và cũng tròn 50 năm, dân tộc Việt Nam thực hiện Di chúc của Người. Hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành đại dịch. Bệnh sởi ở trẻ em nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây những biến chứng nặng nề, thậm chí dẫn đến tử vong.

Yên Bái có địa hình phức tạp, nhiều sông, suối, ao, hồ... trong khu dân cư; nhiều điểm nguy hiểm chưa có biển cảnh báo, là các nguy cơ thường trực đối với trẻ em khi đi học, đi chơi.

44 mùa xuân đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, song ngày 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa nước ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là thành quả cách mạng vĩ đại mà Đảng đã mang lại cho đất nước ta, dân tộc ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục