Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
Vấn đề hôm nay
Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng
Cập nhật: Thứ sáu, 26/1/2018 | 8:04:11 AM Google Twitter
YBĐT - Năm 2017 vừa qua, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, công tác xây dựng Đảng ở một số đơn vị, địa phương trong tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định.
Đó là, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở còn có những khuyết điểm, yếu kém. Một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, chưa thực hiện có nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng, chưa tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt cũng như công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng.
 
Những hạn chế đó khiến cho một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; là mầm mống cho tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; làm việc hình thức, gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Những hạn chế, khuyết điểm đó là do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.
 
Do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, nhất là cấp cơ sở chưa coi trọng đúng mức công tác KTGS; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KTGS; chưa tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Kiểm tra (UBKT) thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 

Mặt khác, do một số UBKT các cấp chưa chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
 
Ngoài ra, còn do sự hạn chế về năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra thiếu thực tế, chưa chuyên sâu về nghiệp vụ, còn nể nang, ngại va chạm khi kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: công tác cán bộ, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên....

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, kiểm tra là công cụ thiết yếu để làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, là biện pháp hữu hiệu trong việc đấu tranh thủ tiêu mọi thiếu sót, khuyết điểm trong cơ quan Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo mà không kiểm tra tức là không lãnh đạo, là lãnh đạo quan liêu.
 
Thực hiện lời dạy đó của Người và đảm bảo đổi mới công tác KTGS để thực hiện có hiệu quả công tác KTGS năm 2018, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hương
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group