Báo chí đi đầu tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII)

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/3/2018 | 7:54:28 AM

YBĐT - Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những nghị quyết rất quan trọng đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng, đất nước.


Với sự chủ động, nghiêm túc, bài bản, quyết liệt, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của bộ máy, tổ chức của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết có tác động rất sâu sắc tới bộ máy, tổ chức, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan tâm.
 
Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến nội dung các nghị quyết đặc biệt quan trọng, đây là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy Đảng, trong đó có báo chí nói chung và các cơ quan báo chí của tỉnh nói riêng.

Trong chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm, mục tiêu thực hiện các nghị quyết là nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.
 
Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao; giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Yêu cầu đặt ra là các cơ quan báo chí phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các nghị quyết, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, thực hiện hiệu quả nội dung các nghị quyết, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.
 
Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan báo chí của tỉnh cần bám sát các nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể.
 
Với chức năng là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể, trong tổ chức thực hiện, cần đặc biệt quan tâm tới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng; bám sát cơ sở, nhất là các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được xác định trong lộ trình thực hiện từng năm trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy.
 
Các nhà báo, phóng viên cần sâu sát, tích cực, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện nghị quyết ở cơ sở; cổ vũ, động viên, biểu dương tinh thần, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy cấp trên và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW là bước cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng, đất nước với mục tiêu tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đội hình tiên phong của báo chí cả nước, báo chí Yên Bái sẽ phát huy vai trò, làm tốt nhiệm vụ vẻ vang của báo chí cách mạng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Q.K

  •  
Các tin khác

Năm nay, tròn 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và cũng tròn 50 năm, dân tộc Việt Nam thực hiện Di chúc của Người. Hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành đại dịch. Bệnh sởi ở trẻ em nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây những biến chứng nặng nề, thậm chí dẫn đến tử vong.

Yên Bái có địa hình phức tạp, nhiều sông, suối, ao, hồ... trong khu dân cư; nhiều điểm nguy hiểm chưa có biển cảnh báo, là các nguy cơ thường trực đối với trẻ em khi đi học, đi chơi.

44 mùa xuân đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, song ngày 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa nước ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là thành quả cách mạng vĩ đại mà Đảng đã mang lại cho đất nước ta, dân tộc ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục