Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
Vấn đề hôm nay
Báo chí đi đầu tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII)
Cập nhật: Thứ sáu, 2/3/2018 | 7:54:28 AM Google Twitter
YBĐT - Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những nghị quyết rất quan trọng đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng, đất nước.

Với sự chủ động, nghiêm túc, bài bản, quyết liệt, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của bộ máy, tổ chức của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết có tác động rất sâu sắc tới bộ máy, tổ chức, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan tâm.
 
Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến nội dung các nghị quyết đặc biệt quan trọng, đây là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy Đảng, trong đó có báo chí nói chung và các cơ quan báo chí của tỉnh nói riêng.

Trong chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm, mục tiêu thực hiện các nghị quyết là nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.
 
Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao; giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Yêu cầu đặt ra là các cơ quan báo chí phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các nghị quyết, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, thực hiện hiệu quả nội dung các nghị quyết, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.
 
Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan báo chí của tỉnh cần bám sát các nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể.
 
Với chức năng là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể, trong tổ chức thực hiện, cần đặc biệt quan tâm tới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng; bám sát cơ sở, nhất là các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được xác định trong lộ trình thực hiện từng năm trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy.
 
Các nhà báo, phóng viên cần sâu sát, tích cực, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện nghị quyết ở cơ sở; cổ vũ, động viên, biểu dương tinh thần, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy cấp trên và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW là bước cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng, đất nước với mục tiêu tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đội hình tiên phong của báo chí cả nước, báo chí Yên Bái sẽ phát huy vai trò, làm tốt nhiệm vụ vẻ vang của báo chí cách mạng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Q.K
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group