Tinh giản biên chế sao cho hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/3/2018 | 7:07:02 AM

YBĐT - Tinh giản biên chế (TGBC) và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, thu hút những người có đức, tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về TGBC và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Tiếp đó, ngày 25/10/2017, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18 và 19 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để đảm bảo mục tiêu "giảm lượng", "tăng chất" và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực thực hiện những giải pháp quyết liệt, quyết tâm cao trong thực hiện hai nghị quyết quan trọng này. Đây thực sự là chủ trương, quyết tâm hoàn toàn đúng đắn, song lại là công việc không hề đơn giản, bởi nó đòi hỏi sự công bằng, tính khách quan, minh bạch và dân chủ trong quá trình triển khai thực hiện.
 
Vì vậy, căn cứ vào thực tế, để đảm bảo quá trình thực hiện được thận trọng với những bước đi vững chắc nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và 19 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả" và "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" gọi tắt là Kế hoạch số 72 và Chương trình hành động số 95.
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của tỉnh đã xây dựng chương trình làm việc năm 2018 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm tuyên truyền sâu rộng để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên cùng CBCCVC nhận thức rõ về thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về tổ chức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.
 
Đặc biệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tầm quan trọng của hai nghị quyết 18, 19 và, Kế hoạch số 72, Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy. Qua đó, đề cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Để thực hiện tốt công tác TGBC theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, từng bước đưa nghị quyết số 18 và 19 vào cuộc sống, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh tới cơ sở nên khuyến khích các đối tượng tự nguyện TGBC như: CBCCVC theo đề án vị trí việc làm cần đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn hoặc chuyển sang vị trí việc làm khác nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện tham gia TGBC; CBCCVC có thời gian một năm gần nhất không hoàn thành nhiệm vụ mà tập thể đánh giá khó có thể hoàn thành nhiệm vụ do năng lực hạn chế, có đơn tự nguyện được TGBC; các trường hợp là trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị do sắp xếp tổ chức bộ máy thôi giữ chức vụ lãnh đạo, có thời gian công tác còn dưới ba năm; khuyến khích cho nghỉ hưu sớm đối với những CBCCVC cao tuổi, hoặc ốm đau, bệnh tật, hiệu quả công việc không cao. Đối với những cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây sách nhiễu phiền hà cho dân phải cương quyết cho thôi việc.
 
Cùng với việc giải quyết các chế độ, chính sách phù hợp cho những đối tượng tự nguyện TGBC, các cơ quan, đơn vị, cấp, ngành, địa phương cần duy trì, khuyến khích việc bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ hàng năm, vì đó là một trong những tiêu chí để người đứng đầu cơ quan, đơn vị có cơ sở xem xét, đánh giá cán bộ cấp dưới chính xác, công bằng nhất trước khi đưa ra tập thể bàn bạc TGBC.

Có được sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chắc chắn Yên Bái sẽ đạt kết quả tốt trong sắp xếp tinh giản, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác

Năm nay, tròn 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và cũng tròn 50 năm, dân tộc Việt Nam thực hiện Di chúc của Người. Hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành đại dịch. Bệnh sởi ở trẻ em nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây những biến chứng nặng nề, thậm chí dẫn đến tử vong.

Yên Bái có địa hình phức tạp, nhiều sông, suối, ao, hồ... trong khu dân cư; nhiều điểm nguy hiểm chưa có biển cảnh báo, là các nguy cơ thường trực đối với trẻ em khi đi học, đi chơi.

44 mùa xuân đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, song ngày 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa nước ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là thành quả cách mạng vĩ đại mà Đảng đã mang lại cho đất nước ta, dân tộc ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục