Y tế trường học - nhiệm vụ cấp thiết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/5/2018 | 8:20:14 AM

YBĐT - Ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế đang tập trung làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về y tế trường học cấp tỉnh; nâng cao năng lực cho cán bộ làm y tế trường học các cấp; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe...

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác y tế học đường, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường lãnh, chỉ đạo các đơn vị giáo dục trong công tác tổ chức, thực hiện các hoạt động y tế trường học; tiếp tục củng cố, hoàn thiện, phát triển hệ thống cơ sở vật chất và mạng lưới cán bộ y tế trường học, nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động y tế trong các nhà trường.

Công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe được quan tâm, đưa nội dung giáo dục sức khỏe vào kế hoạch giảng dạy hàng năm. Công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế trong trường học được quan tâm nên phần lớn vụ dịch, ổ dịch được phát hiện và kịp thời xử lý, không để lây ra diện rộng, không để tử vong do dịch. Việc triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã được nhà trường thực hiện…
 
Trên 70% số trường học có phòng y tế, tủ thuốc và các trang thiết bị thiết yếu; có cán bộ y tế trường học, trong đó 30% là cán bộ chuyên trách có trình độ từ trung cấp y trở lên. Vào đầu năm học, các đơn vị đã phối hợp thực hiện công tác khám sức khỏe ban đầu cho 80% trẻ em, học sinh, lập sổ quản lý sức khỏe học sinh thường xuyên trong năm học.

Song song với những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn. Cán bộ y tế chuyên trách giảm số lượng, trình độ chuyên môn không đồng đều; chất lượng chăm sóc sức khỏe chưa cao, hình thức; công tác giám sát các yếu tố vệ sinh trường học phần lớn được đánh giá theo cảm quan; công tác kiểm tra, giám sát ở một số trường còn chưa khách quan.
 
Những tồn tại, hạn chế trên còn do nhiều nguyên nhân: nhiều trường học chưa chủ động xây dựng kế hoạch với các cơ sở y tế để thực hiện các hoạt động y tế trường học, đầu tư cho y tế trường học còn thấp, thay đổi tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá y tế trường theo hướng nâng cao chất lượng; sự thay đổi về mô hình trường học, thành lập các trường bán trú các xã vùng cao...

Với quyết tâm, mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong giai đoạn 2016 - 2020 có 575/575 trường học có Ban CSSK học sinh; 288/575 trường có cán bộ chuyên trách y tế; 100% cán bộ y tế trường học được tập huấn y tế; 402/575 phòng y tế trường học có đủ trang bị, thuốc đạt tiêu chuẩn theo quy định…
 
Ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế đang tập trung làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về y tế trường học cấp tỉnh; nâng cao năng lực cho cán bộ làm y tế trường học các cấp; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tổ chức khám định kỳ, sàng lọc, phân loại sức khỏe; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác y tế trường học; đảm bảo kinh phí thực hiện, huy động sự tham gia, hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, chương trình dự án…

Trần Minh

  •  
Các tin khác

Báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội rất lớn lao và cũng nhiều thách thức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

“Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống đuối nước trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 vừa được Ủy ban quốc gia về trẻ em và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phát động tại tỉnh Thanh Hóa.

Năm nay, tròn 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và cũng tròn 50 năm, dân tộc Việt Nam thực hiện Di chúc của Người. Hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục