Chăm lo hơn nữa các gia đình chính sách và người có công

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/7/2018 | 8:00:11 AM

YBĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thương binh là những người hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Thực hiện lời dạy của Người, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, 71 năm qua, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.
 
Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh. Các chương trình xây "Nhà tình nghĩa”, "Nhà đồng đội”… đã được cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì, phát triển ở 9/9 huyện, thị, thành phố của tỉnh.
 
Đặc biệt, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công và giải quyết việc làm cho con em các gia đình chính sách đã được tỉnh quan tâm chú trọng và tạo điều kiện. Bên cạnh đó, công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, các nhà bia tưởng niệm, công tác quy tập hài cốt liệt sỹ cũng đã được các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh có trên 90% gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú.
 
Thực hiện lời dạy của Bác: "Thương binh tàn nhưng không phế" và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu của cá nhân, tập thể, các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với ý chí và nghị lực phi thường đã nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên, đi đầu trên trận tuyến chống đói nghèo, lạc hậu, góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Phát huy những kết quả đạt được trong 71 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Trong đó, đặc biệt quan tâm tới các gia đình chính sách còn nhiều khó khăn, người có công đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình chính sách ở vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh.
 
Song song với việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của thương binh, bệnh binh, người có công, các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở cần làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công  vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. 

Thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công vừa là tình cảm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, vừa góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thanh Hương

  •  
Các tin khác

Báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội rất lớn lao và cũng nhiều thách thức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

“Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống đuối nước trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 vừa được Ủy ban quốc gia về trẻ em và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phát động tại tỉnh Thanh Hóa.

Năm nay, tròn 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và cũng tròn 50 năm, dân tộc Việt Nam thực hiện Di chúc của Người. Hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục