Trách nhiệm phải nêu gương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/10/2018 | 8:11:46 AM

YBĐT - Hơn 70 năm trước, trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng”. Người coi đó là cách thức tốt nhất để phòng, chống nguy cơ suy thoái của Đảng cầm quyền.

Bởi những khuyết điểm, sai lầm, trong đó có sai lầm của người đứng đầu chính là kẻ địch bên trong, còn nguy hiểm hơn kẻ địch bên ngoài. Mặt khác, nếu các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, thì cũng như người "giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh.

Mới đây, phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu về sự cần thiết phải ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng. 

Cho thấy, Đảng ta kiên quyết chống tham vọng quyền lực, lộng quyền, lợi ích nhóm, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương nhưng mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên cùng soi để thấy trách nhiệm của bản thân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
 
Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu luôn được Đảng bộ tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, tuy nhiên, Đảng bộ cũng thẳng thắn chỉ rõ việc nêu gương của người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; vẫn còn một số cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chưa phát huy vai trò nêu gương trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, còn có biểu hiện phô trương, hình thức gây phản cảm trong dư luận; một số chưa thực sự tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, có biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chưa phát huy vị trí là trung tâm đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị; có một số vi phạm khuyết điểm đến mức phải kỷ luật, chưa thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, đồng thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó Chỉ thị số 24 về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã chỉ rõ người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu thực hiện nêu gương với 8 nội dung trọng tâm.
 
Cho thấy, quyết tâm thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có chất lượng, hiệu quả những nội dung quy định của Đảng, chắc chắn sẽ góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thanh Vy

  •  
Các tin khác

Báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội rất lớn lao và cũng nhiều thách thức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

“Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống đuối nước trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 vừa được Ủy ban quốc gia về trẻ em và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phát động tại tỉnh Thanh Hóa.

Năm nay, tròn 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và cũng tròn 50 năm, dân tộc Việt Nam thực hiện Di chúc của Người. Hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục