Học và làm theo Bác là việc thường xuyên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/5/2019 | 8:06:41 AM

YênBái - Năm nay, tròn 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và cũng tròn 50 năm, dân tộc Việt Nam thực hiện Di chúc của Người. Hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn luôn còn mãi trong ký ức, trong trái tim mỗi người Việt Nam và nhân dân các dân tộc Yên Bái. Từ khẩu hiệu "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và đưa đất nước vững bước đi lên, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về "Tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị có Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 05-CT/CT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện học tập và làm theo chuyên đề hàng năm, hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ở các địa phương, hàng ngày, hàng giờ đã và đang có rất nhiều tấm gương tiêu biểu, những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua  lao động, sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Chỉ tính trong năm 2018, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tổ chức tuyên dương 180 tập thể, 244 cá nhân điển hình tiên tiến cấp huyện. Dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên dương 35 tập thể, 25 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 128 bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2018...

Tháng 5 nhớ Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân lại hơn lúc nào hết, tiếp tục nêu cao nhận thức, tạo chuyển biến trong tư tưởng và hành động quyết liệt để học và làm theo Bác nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước. 

Vấn đề đặt ra là, cùng với phát huy kết quả đã đạt được, chúng ta cần nghiêm túc thực hiện kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Gắn với đó là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác. 

Đồng thời, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào chương trình, nội dung sinh hoạt của chi bộ, cơ quan đoàn thể; rà soát, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU, ngày 15/2/2019, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngay trong năm 2019.

Hình ảnh Bác kính yêu còn mãi. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người cũng sẽ tiếp tục là việc thường xuyên, việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều đó, sẽ tạo động lực để Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Minh Quang

Tags Yên Bái Làm theo lời Bác

  •  
Các tin khác

Thực hiện lời dạy của Bác “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua cùng với địa phương trong cả nước nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sống. Nhiều địa phương đã lồng ghép phong trào tết trồng cây với việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

Ngoài những hoạt động vui xuân, chăm lo về vật chất, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn. Đã thành quy luật, vào dịp cuối năm, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm… sẽ gia tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, Yên Bái đang gặp phải không ít khó khăn trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục