Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/6/2019 | 8:27:17 AM

YênBái - Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

Ngày 11/6 năm nay, kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019). Thực hiện Lời kêu gọi của Người, 71 năm qua, trong mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái luôn hăng hái thi đua, tích cực phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cách mạng.

Các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, đổi mới về nội dung, hình thức; thiết thực và hiệu quả, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh. 

Với phương châm hành động trong thực hiện thi đua yêu nước năm 2019 "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề: "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Trong đó: tốc độ tăng trưởng đạt trên 7%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.000 tỷ đồng; đến hết năm có thêm ít nhất 22 xã được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới, huyện Trấn Yên cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới; thu ngân sách đạt 3.250 tỷ đồng... 

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể, đang được các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương nỗ lực thực hiện. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ huấn, muốn thực hiện tốt và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thì phải có phương hướng đúng và vững, nghĩa là phải nâng cao lòng yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người. Nỗ lực để đóng góp sức mình cho quê hương đất nước là nguyện vọng tự thân của bất kỳ công dân yêu nước nào, quan trọng là tạo điều kiện khuyến khích những nỗ lực đó của mỗi người dân, để họ thực sự thấy hứng thú, thấy đóng góp của mình có ý nghĩ cho mình, cho gia đình, cho quê hương. 

Việc làm cần thiết của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị là khuyến khích những nỗ lực đó để mỗi người dân hăng hái thi đua, từ đó góp sức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Thanh Ba

Tags Yên Bái 144-CTr/TU thi đua

  •  
Các tin khác

Thực hiện lời dạy của Bác “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua cùng với địa phương trong cả nước nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sống. Nhiều địa phương đã lồng ghép phong trào tết trồng cây với việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

Ngoài những hoạt động vui xuân, chăm lo về vật chất, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn. Đã thành quy luật, vào dịp cuối năm, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm… sẽ gia tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, Yên Bái đang gặp phải không ít khó khăn trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục