Đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2019 | 8:19:17 AM

YênBái - Báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội rất lớn lao và cũng nhiều thách thức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin, thông tin được truyền tải rất nhanh chóng trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Line. Bloger, Fanpage…) và thu hút sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người.


Trong đó, không ít những thông tin xấu độc đã tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm tư, tình cảm của một bộ phận nhân dân, gây ra thiệt hại lớn cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ, đặc biệt là tấn công vào tư tưởng, tâm trạng và niềm tin của xã hội với Đảng, Nhà nước của chúng ta. 

Không chỉ thế, nó còn gây tổn hại về thể chất, danh dự, nhân phẩm của công dân; tuyên truyền, kích động bạo lực, thậm chí cổ súy lối sống trái với luân thường đạo lý, những hủ tục mê tín dị đoan, các hành vi tiêu cực, phân biệt đối xử về giới, vùng miền, dân tộc. 

Mạng xã hội, góc độ nào đó cũng là "đất diễn” cho những thế lực thù địch, phản động, tự bất mãn, tự chuyển hóa, xưng danh yêu nước, dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, nói xấu, vu cáo, phủ nhận… những thành quả mà dân tộc ta, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đạt được. 

Trên mạng xã hội, nhà báo - với vai trò, vị trí, nhiệm vụ tiên phong trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng đã chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc với những bài viết, bình luận sắc sảo, kịp thời nhằm định hướng dư luận để người dân, cộng đồng mạng nhận thức đúng, hiểu đầy đủ bản chất, động cơ thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động. 

Báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội rất lớn lao và cũng nhiều thách thức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. 

Người làm báo, các nhà báo cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, phải nghiên cứu sâu, nắm chắc để đấu tranh, phản bác với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, làm cho nhân dân hiểu rõ và cùng báo chí tham gia đấu tranh, phản bác. 

Cùng với chống phải gắn với "xây”, mỗi nhà báo cần là những người tiên phong trong tuyên truyền, làm lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, nhân ái, nhân văn, những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng… với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần xây dựng môi trường thông tin mạng xã hội ngày càng lành mạnh. 

Quyết Thắng

  •  
Các tin khác

Thực hiện lời dạy của Bác “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua cùng với địa phương trong cả nước nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sống. Nhiều địa phương đã lồng ghép phong trào tết trồng cây với việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

Ngoài những hoạt động vui xuân, chăm lo về vật chất, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn. Đã thành quy luật, vào dịp cuối năm, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm… sẽ gia tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, Yên Bái đang gặp phải không ít khó khăn trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục