Trách nhiệm thiêng liêng

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/7/2019 | 7:54:29 AM

YênBái - Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thể hiện lòng hiếu nghĩa với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

72 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và quyết định lấy ngày 27/7 là Ngày Thương binh toàn quốc (nay là Ngày Thương binh - Liệt sỹ), Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với người có công (NCC) với cách mạng. Qua đợt tổng rà soát về chính sách NCC năm 2014-2015 và giải quyết chế độ chính sách đến nay, đại bộ phận NCC đã được hưởng đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. 

Đối tượng NCC ngày một mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự đảm bảo công bằng và sự đồng thuận của toàn xã hội. Trong đó, việc ban hành Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, nhất là Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng được sửa đổi bổ sung năm 2012 đã từng bước hoàn thiện về các diện đối tượng và chính sách ưu đãi, chế độ ưu đãi. 

Đến nay, đã có 12 diện đối tượng NCC được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, điều kiện xem xét xác nhận đã được sửa đổi, bổ sung mở rộng nhằm đảm bảo xác nhận đúng và không bỏ sót đối tượng NCC. 

Trên địa bàn tỉnh, việc xác nhận các đối tượng NCC với cách mạng cơ bản đã hoàn thành, hiện có trên 111.250 NCC, trong đó, có gần 5.300 liệt sỹ, trên 4.000 thương binh, 1.357 bệnh binh, 291 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 115 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và gần 1.700 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận. Nhiều chế độ ưu đãi được bổ sung như chế độ trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống tại gia đình; chế độ thờ cúng liệt sỹ… với ngân sách Nhà nước mỗi năm hàng tỷ đồng. 

Các chế độ ưu đãi được quy định đối với từng diện đối tượng NCC, bao phủ hầu hết các mặt trong đời sống, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đảm bảo mức sống của NCC. 

Bên cạnh đó, NCC và thân nhân còn được hưởng các ưu đãi khác: đất ở, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, cấp phương tiện chỉnh hình, phục hồi chức năng, bảo hiểm y tế, giáo dục đào tạo, ưu đãi việc làm... Cùng đó, việc xã hội hóa công tác "Đền ơn đáp nghĩa” như: lập Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều hoạt động tình nghĩa thiết thực như giúp đỡ ngày công lao động; tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa... đã đem lại đời sống ngày càng tốt hơn với NCC. 

Đến nay, toàn tỉnh có 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng, trên 90% số hộ NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình người dân nơi cư trú, hầu hết các địa phương làm tốt công tác chăm lo cho NCC với cách mạng...

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thể hiện lòng hiếu nghĩa với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và NCC với cách mạng. Để mãi tỏa sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi người, mỗi nhà, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... trong tỉnh hãy tiếp tục làm nhiều việc tốt, thiết thực tri ân những người đã hy sinh, cống hiến một phần xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Đó là tình cảm, cũng là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi chúng ta. 

Thu Hiền

Tags Yên Bái thiêng liêng trách nhiệm

  •  
Các tin khác

Thực hiện lời dạy của Bác “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua cùng với địa phương trong cả nước nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sống. Nhiều địa phương đã lồng ghép phong trào tết trồng cây với việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

Ngoài những hoạt động vui xuân, chăm lo về vật chất, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn. Đã thành quy luật, vào dịp cuối năm, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm… sẽ gia tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, Yên Bái đang gặp phải không ít khó khăn trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục