Điểm sáng giáo dục Yên Bái - Bài 2: Bước đột phá giáo dục dân tộc

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/1/2019 | 8:31:20 AM

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ trong chuyến thăm cách đây 60 năm và những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, sự nghiệp giáo dục của tỉnh, trong đó giáo dục dân tộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, ngành và các địa phương, qua đó thu được nhiều kết quả, trở thành điểm sáng của giáo dục Yên Bái.

Lãnh đạo Sở GD & ĐT kiểm tra cơ sở vật chất vùng cao.
Lãnh đạo Sở GD & ĐT kiểm tra cơ sở vật chất vùng cao.


Với đặc thù là một tỉnh miền núi đa dân tộc, trong đó có 12 dân tộc bản địa cùng sinh sống lâu đời, đa số các dân tộc thiểu số (DTTS) Yên Bái sinh sống ở vùng núi và vùng cao nên đời sống của đồng bào còn rất nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, chính sách trường nội trú không thể đáp ứng được nhu cầu lớn của học sinh người dân tộc, chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường dân tộc bán trú (PTDTBT) là bước đi hết sức đúng đắn. Là "cú huých” làm thay đổi căn bản diện mạo giáo dục dân tộc tại Yên Bái.

Để tạo điều kiện cho học sinh dân tộc có điều kiện học tập tập trung với điều kiện tốt hơn, ngoài những chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng phát triển giáo dục, trong đó có hệ thống trường bán trú.

Đó là Nghị quyết về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường PTDTBT, hỗ trợ kinh phí thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú ngoài quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ... 

Đặc biệt, Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của HĐND tỉnh về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015 được ban hành trước khi Chính phủ ban hành Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg về chính sách đối với các trường PTDTBT và học sinh bán trú đã góp phần kịp thời triển khai các chính sách giáo dục, huy động được các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể xã hội tại địa phương vào cuộc, tạo môi trường giáo dục tốt hơn, đồng thời làm tốt công tác huy động trẻ em dân tộc đến lớp, tránh tình trạng học sinh bỏ học... 

Từ sự quan tâm đặc biệt đó, theo ông Vương Văn Bằng – Giám đốc Sở GD - ĐT, hiện Yên Bái có 49 trường PTDTBT gồm: 12 trường PT DTBT tiểu học, 16 trường PTDTBT THCS, 21 trường PTDTBT TH&THCS và 56 trường có học sinh bán trú với tổng số 22.388 học sinh bán trú được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, trong đó có 20.907 học sinh bán trú ở trong trường (chiếm tỷ lệ 93,3%).  

Đặc biệt, từ khi thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, trong vòng hai năm, toàn tỉnh đã đưa trên 7.600 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số từ hơn 250 điểm trường lẻ về các điểm trường chính để có điều kiện tốt hơn trong sinh hoạt và học tập. 

Không chỉ cơ sở vật chất, đầu tư cho trường PTDTBT, với tổng biên chế, lao động toàn ngành là 13.566 người thì đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên các trường PTDTBT là 1.858 người. Nguồn nhân lực này cơ bản được hưởng các chế độ, chính sách về lương, phụ cấp ưu đãi và chế độ đãi ngộ vật chất khác theo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh từ đó yên tâm công tác. 

Cùng nguồn nhân lực, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của tỉnh và nguồn xã hội hóa, cơ sở vật chất trường học phục vụ con em dân tộc từng bước được đầu tư. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố trường PTDTBT, trường có học sinh bán trú đạt 72%; tỷ lệ phòng ở cho học sinh kiên cố đạt 55%, trung bình 22 em học sinh bán trú ở trong trường/phòng ở... 

Tìm hiểu về hiệu quả công tác giáo dục dân tộc chúng tôi đến Văn Yên, huyện miền núi với 27 xã, thị trấn, trong đó có 10 xã đặc biệt khó khăn. Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ gia đình nghèo chiếm 29,04%, vì vậy việc triển khai thực hiện trường bán trú trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc ở Văn Yên là rất cần thiết và hiệu quả. Giờ lên lớp của cô và trò Trường PTDTBT TH & THCS Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

Ông Phạm Xuân Sơn - Trưởng phòng GD - ĐT huyện cho biết: Để phát triển giáo dục nói chung, trong đó có giáo dục dân tộc, trong giai đoạn 2013 - 2017, toàn ngành đã được đầu tư xây mới, mở rộng quy mô trường lớp với tổng kinh phí 49,990 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 11,548 tỷ đồng; xã hội hóa 36,690 tỷ đồng; các nguồn vốn khác (chương trình, dự án) 1,752 tỷ đồng. 

Tìm hiểu được biết, hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục tại các địa phương, Phòng GD - ĐT huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác chiêu sinh, tuyển sinh trên địa bàn các xã/thị trấn; văn bản chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số vùng đồng bào dân tộc và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Với sự quan tâm đó, năm học 2018 - 2019, toàn huyện Văn Yên có 61 trường trực thuộc Phòng GD - ĐT (mầm non 26 trường; cấp phổ thông 35 trường) với tổng số 31.105 học sinh, trong đó, học sinh DTTS là 16.965 em, chiếm tỷ lệ 54,5%. Tỷ lệ học sinh dân tộc trong độ tuổi ra lớp trên địa bàn toàn huyện đạt tỷ lệ 91,1%, trong đó, cấp học mầm non đạt 78,9%, cấp học phổ thông đạt 97,4%. 

Đặc biệt, việc Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên ban hành Nghị quyết số 14, Nghị quyết số 18 về việc huy động, sắp xếp trẻ 3 - 4 tuổi ra lớp từ năm học 2016 - 2017 đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn huyện được đến trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngay từ cấp học mầm non. Tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm tăng gia lao động sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống...

Dù  nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế  nhưng với sự quan tâm đến giáo dục, trong đó có giáo dục dân tộc mà thật xúc động khi khắp nơi, từ Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình đến hai huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải đâu đâu cũng thấy những ngôi trường bán trú kiên cố, học sinh người dân tộc được học tập và sinh hoạt tập trung, cơ bản được Nhà nước bao cấp để ăn học. 

Về giáo dục dân tộc trong đó có trường bán trú, ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD - ĐT Yên Bái đánh giá: Thực hiện chính sách của Chính phủ và của tỉnh, hệ thống trường PTDTBT và học sinh bán trú được hình thành và phát triển mở ra nhiều thuận lợi đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời việc đầu tư cơ sở vật chất để tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh bán trú được quan tâm đầu tư tập trung. 

Hệ thống các nhà công vụ cho giáo viên được quan tâm đã góp phần giúp giáo viên giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác. Việc xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn đã có tác động tích cực đến sự phát triển cơ sở vật chất trường học tại các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... 

Đình Tứ

Bài 3: Tiếp tục nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc

Tags trường bán trú

  •  
Các tin khác
Gây tê thần kinh dưới hướng dẫn của siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Không còn được ngân sách nuôi dưỡng, tự chủ đồng nghĩa với việc phải tự năng động tìm nguồn để đảm bảo hoạt động của bộ máy - đó là yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của Yên Bái hiện nay. Vậy, các đơn vị này đang hoạt động thế nào, tự chủ ra sao... để đem đến sự hài lòng của người bệnh?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện cũng là đơn vị thực hiện tự chủ với khả năng xã hội hóa cao.

Tự chủ về tài chính, chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đã và đang được ngành y tế Yên Bái triển khai thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập (ĐVSNYTCL). Tuy nhiều khó khăn, nhưng đây là động lực thúc đẩy các đơn vị đổi mới, phát huy khả năng tự vận động, giảm nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người bệnh cả về chất lượng khám chữa bệnh (KCB) và phong cách phục vụ.

Tấm lòng của các cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải - thành viên Nhóm Thiện nguyện “Thuốc viên nhân ái” tiếp tục được lan tỏa với nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

"Đang ngồi làm việc trước giờ nghỉ trưa, tôi chợt nhìn thấy nam bệnh nhân người dân tộc Mông cầm trên tay bát cơm trắng chan nước lã đi qua ăn một cách ngon lành, sao nhìn thương cảm thế! ... Về nhà, hình ảnh người đàn ông với bát cơm trắng cứ ám ảnh tôi mãi, khiến tôi trăn trở, suy nghĩ và ngầm có ý định thành lập một nhóm thiện nguyện”. Đó là lý do anh Đức nói về việc thành lập Nhóm Thiện nguyện có tên "Thuốc viên nhân ái”.

Chị Đặng Thị Chung, thôn Đồng Tý, xã Phúc An (bên phải) thu hoạch dưa hấu.

Tận dụng mùa nước rút, người dân các xã ven hồ Thác Bà đã khai phá đất để trồng rau màu. Gần đây, dưa hấu là loại cây trồng được cho là phù hợp với đất vùng bán ngập, dễ chăm sóc, giá trị kinh tế lại cao. Dưa ven hồ Thác Bà có vị ngọt sắc, tươi ngon, cùi mỏng, lõi dày, màu đỏ rực và thơm. Năm nay, giá dưa đầu vụ là 12.000 đồng/kg.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục