Sơn A quyết tâm “cán đích” nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/10/2016 | 4:15:22 PM

YênBái - YBĐT - Với sự nỗ lực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Sơn A, huyện Văn Chấn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Hiện nay, xã đang tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, quyết tâm "cán đích" nông thôn mới vào năm 2017.

Nhà văn hóa thôn Ao Luông 1, xã Sơn A, huyện Văn Chấn được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2016 và đã hoàn thành vào đầu tháng 9/2016 với kinh phí 300 triệu đồng. Với nguồn vốn từ Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Nhà nước hỗ trợ 60%, còn lại là do nhân dân trong thôn đóng góp, đến thời điểm này, toàn xã có 7/10 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. Còn 3 thôn Cò Cọi 1, Ao Luông 3, Cò Cọi 3 và nhà văn hóa xã đang đề nghị huyện phê duyệt để xã sẽ hoàn thành tiêu chí này vào cuối năm nay.

Nhà văn hóa thôn Ao Luông 1, xã Sơn A hoàn thành đưa vào sử dụng, là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trong thôn. 

Chị Mã Thị Lộc, người dân tộc Thái ở bản Cóc có mô hình nuôi 15 lợn nái và trên 100 lợn thịt. Ngay khi huyện Văn Chấn triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, cùng với sự hướng dẫn, tuyên truyền về lợi ích khi tham gia Đề án của xã, chị Lộc đã đăng ký chăn nuôi mô hình lợn nái và được hỗ trợ 30 triệu đồng. Được hướng dẫn kiến thức kỹ thuật chăn nuôi của cán bộ khuyến nông huyện, đến nay, đàn lợn của gia đình chị phát triển tốt, hàng năm xuất bán, cho thu nhập trên dưới 150 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Mã Thị Lộc mỗi năm cho thu nhập trên dưới 150 triệu đồng.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Sơn A đã chỉ đạo, động viên nhân dân đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, làm dịch vụ như: mô hình sản xuất vật liệu của ông Chu Quốc Tiến ở bản Viềng, mô hình cho thuê và phục các hoạt động lễ hội và thầu 2 ha mặt nước để nuôi trồng thủy sản của ông Nguyễn Quốc Huy, thôn Ao Luông 1, mô hình dịch vụ tổng hợp của ông Lò Minh Yêu ở bản Viềng... tạo việc làm thường xuyên cho trên dưới 10 lao động. Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã Sơn A đạt trên 90%.

Đó là 2 trong số 12 tiêu chí mà Sơn A đã hoàn thành trong số 19 tiêu chí NTM theo chuẩn. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, xã cũng gặp một số khó khăn trong thực hiện 7 tiêu chí còn lại như các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, bưu điện, nhà ở dân cư, các tiêu chí thu nhập, giáo dục, y tế... Nguyên nhân các tiêu chí chưa đạt do việc huy động đóng góp của nhân dân còn khó khăn; một bộ phận dân chưa nhận thức đầy đủ về xây dựng NTM...

Quyết tâm hoàn thành các tiêu chí NTM chưa đạt, Sơn A xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; chính quyền địa phương tiếp tục khuyến khích người dân tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng cơ sở vật chất còn thiếu; chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên tích cực đến từng thôn, bản phối hợp hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo đúng yêu cầu của từng tiêu chí, bảo đảm về thời gian, tiến độ, hiệu quả... phấn đấu để Sơn A “cán đích” NTM vào năm 2017.

       Ngọc Sơn – Đức Toàn


  •  
Các tin khác
Người dân thôn Phú Nhuận đồng lòng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường trong thôn.

Là một trong ba xã đầu tiên của thành phố Yên Bái triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2017, xã Âu Lâu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí "mềm” dễ rơi vào tình trạng không bền vững. Bởi vậy, hiện nay, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đặt tiêu chí thu nhập là tiêu chí cốt lõi và đó cũng sẽ là nền tảng để địa phương này tiến tới xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục