Xây dựng Đề án đưa huyện Trấn Yên cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/10/2017 | 1:42:31 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 3/10, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  đã chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh về xây dựng Đề án xây dựng huyện Trấn Yên cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020; kế hoạch xây dựng từ 3 đến 5 xã đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong 3 năm, từ 2017 - 2019.

Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trấn Yên; lãnh đạo UBND các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên.

Đề án xây dựng huyện Trấn Yên cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020 được xây dựng tập trung vào 3 nội dung chính là: nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 6 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016; tập trung xây dựng hoàn thành 15 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2017 - 2020 để có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã cơ bản hoàn thành và tập trung xây dựng hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong tổng thể 9 tiêu chí chung theo quy chuẩn của huyện nông thôn mới, trong đó có 6 tiêu chí đã xác định cơ bản đạt chuẩn, còn 3 tiêu chí đang phấn đấu. 

Ngoài việc xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định hiện hành, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu yêu cầu phải đạt thêm 6 tiêu chí về: phát triển sản xuất; thu nhập; hộ nghèo; kết cấu hạ tầng; giáo dục - y tế -văn hóa- môi trường và tiêu chí về hệ thống chính trị.

Về kế hoạch xây dựng từ 3 đến 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong 3 năm (từ 2017 - 2019), trên cơ sở đăng ký của các huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn 5 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2017 - 2019 gồm: Việt Thành (Trấn Yên), Liễu Đô (Lục Yên) Đông Cuông (Văn Yên), Thượng Bằng La (Văn Chấn), Đại Minh (Yên Bình).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số vấn đề như: khó khăn trong việc xác định cụ thể nguồn lực hỗ trợ từ tỉnh, từ huyện hoặc từ xã trong thực hiện Đề án; việc huyện Trấn Yên vẫn còn 3 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, đời sống người dân chủ yếu còn dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao nên khó khăn trong việc huy động các nguồn lực và việc cần làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành trong triển khai thực hiện Đề án…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Đề án xây dựng huyện Trấn Yên cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020 là Đề án của UBND tỉnh Yên Bái cho nên các sở, ngành có trách nhiệm tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bên liên quan cần bổ sung làm rõ các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của từng xã, từng huyện; xác định rõ những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư và các tiêu chí không cần nguồn lực đầu tư, nhu cầu vốn, cơ cấu các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí. 

Trong nội dung Đề án cần bổ sung thêm việc phân tích các cơ cấu nguồn lực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên. Trong nhóm các giải pháp cần bổ sung việc kiểm tra, đánh giá định kỳ việc thực hiện các giải pháp theo hàng quý, hàng năm; việc đa dạng hóa các nguồn lực; bổ sung các chính sách đặc thù, ưu tiên việc phân bổ nguồn lực của trung ương và của tỉnh, điều chỉnh cơ chế quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng huyện Trấn Yên tiếp thu ý kiến, góp ý tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn thiện Đề án. Huyện Trấn Yên tính toán, xác định các nguồn lực, khả năng thực hiện các tiêu chí và đề xuất lộ trình thực hiện các chương trình theo từng giai đoạn. 

Các sở, ngành chủ động làm việc với huyện Trấn Yên để xác định rõ từng tiêu chí phụ trách, nhu cầu nguồn lực và đưa ra lộ trình để hoàn thành các tiêu chí này. 

Sở Kế hoạch -Đầu tư và Sở Tài chính cần đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù; rà soát lại kế hoạch đầu tư công, kế hoạch thu chi ngân sách năm 2018 theo hướng bổ sung, điều tiết cho huyện Trấn Yên để hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Hoài Văn

  •  
Các tin khác
Lễ hội Đâm đuống của người Mường, xã Nghĩa Phúc.

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận xã Lâm Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ngày 5/6, UBND huyện Văn Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Lâm Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận xã Giới Phiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Sau xã Tân Thịnh đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (30/5), chiều nay ( 31/5), UBND thành phố Yên Bái tiêp tục công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Giới Phiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Người dân xã Hồng Ca góp phần cùng cả huyện mở rộng vùng dâu tằm lên 500 ha.

Với sự quyết tâm cao và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện, Trấn Yên đã và đang trên đường về đích để trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của cả tỉnh. Đến hết tháng 4/2019, huyện Trấn Yên đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 71,4% số xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục