Xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình: Những bước đi vững chắc

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/12/2017 | 10:32:20 AM

YênBái - YBĐT - Đến nay, huyện Yên Bình đã có 7 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 2 xã đạt 14 tiêu chí, còn lại đạt từ 2 – 9 tiêu chí. Riêng năm 2017, Yên Bình sẽ có 5 xã khoác lên mình tấm áo nông thôn mới, đưa tổng số đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 7 xã.

Không nóng vội, xây dựng nông thôn mới vững chắc, đảm bảo hiệu quả là mục tiêu mà huyện Yên Bình đặt ra. Bởi vậy, việc giữ vững những tiêu chí của những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có ý thức của người dân. Và công tác tuyên truyền vẫn được huyện đặt lên hàng đầu.

Với những chủ trương, nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Yên Bình đang tạo nên những bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu sự phát triển trong giai đoạn mới.

Thanh Chi – Mạnh Cường

  •  
Các tin khác
Người dân thôn Phú Nhuận đồng lòng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường trong thôn.

Là một trong ba xã đầu tiên của thành phố Yên Bái triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2017, xã Âu Lâu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí "mềm” dễ rơi vào tình trạng không bền vững. Bởi vậy, hiện nay, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đặt tiêu chí thu nhập là tiêu chí cốt lõi và đó cũng sẽ là nền tảng để địa phương này tiến tới xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục