Việt Thành nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2018 | 2:02:02 PM

YBĐT - Cán đích nông thôn mới (NTM) vào tháng 7/2015 và xã Việt Thành, huyện Trấn Yên không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Tiêu chí đường giao thông luôn được xã Việt Thành chú trọng đầu tư.
Tiêu chí đường giao thông luôn được xã Việt Thành chú trọng đầu tư.


Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Thị Lụa cho biết: "Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Việt Thành không thuộc xã làm điểm NTM của tỉnh và của huyện. Song, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã xác định chương trình xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau khi xã đạt chuẩn về xây dựng NTM, Đảng ủy xã và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Việt Thành luôn quan tâm, chú trọng tập trung công tác lãnh đạo, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ từ xã xuống thôn và nhân dân tham gia thực hiện Chương trình”.
 
Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã có 18 hộ, chiếm 2,13% số hộ, hộ cận nghèo có 4 hộ, chiếm 0,47%. Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất nông lâm nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng giá trị sản phẩm.
 
Cụ thể, xã đã hình thành 3 vùng phát triển kinh tế sản xuất chuyên canh tập trung trên cơ sở phát huy thế mạnh đó là: vùng Phú Thọ gồm các thôn: 3, 4, 5, 6, phát triển thương mại - dịch vụ, sản xuất lúa chất lượng cao, cây ăn quả có múi, cơ sở trồng nấm linh chi…; vùng Đồng Phúc gồm thôn 1, thôn 2 tập trung phát triển trồng rừng kinh tế, trong đó lấy cây quế là chủ lực, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm; vùng Lan Đình gồm các thôn: 7,8,9,10,11,12 phát triển mạnh về trồng dâu nuôi tằm kết hợp với chăn nuôi lợn. Trong tháng 1/2018, xã đã trồng mới được 33 ha dâu, dự kiến năm 2018 sẽ trồng mới 50 ha dâu…
 
Các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã ngày một đi vào chiều sâu và có tính bền vững, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Một vấn đề nữa được Việt Thành quan tâm thực hiện khi giữ chuẩn là tiêu chí đường giao thông. Đến nay, xã đã bê tông hóa được 12 km đường liên xã, 25 km đường ngõ xóm, 8,2 km đường nội đồng.
 
Bên cạnh đó, kênh mương trên địa bàn xã được kiên cố hóa 100% đối với mương chính, còn lại là kênh mương nội đồng được kiên cố trên 80%. Các công trình thủy lợi giàn van cống và hệ thống kênh mương chính thôn 2, thôn 3 luôn được chú trọng nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo phục vụ tốt sản xuất.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong xây dựng NTM  thì môi trường là một tiêu chí được xã Việt Thành rất chú trọng duy trì khi ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân chưa cao. Công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho cảnh quan môi trường cũng còn nhiều hạn chế khi mà địa phương có một số đơn vị doanh nghiệp chăn nuôi thường gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan nông thôn.
 
Để giữ vững tiêu chí này, Việt Thành đã yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ buôn bán nhỏ ký cam kết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và không có các hoạt động làm suy giảm môi trường; thực hiện tốt quy chế quản lý nghĩa trang theo quy hoạch, tu sửa khuôn viên và xây dựng tường rào bao quanh các nghĩa trang nhân dân.
 
Đối với việc thu gom, xử lý rác thải, 100% hộ dân nằm trên tuyến đường Yên Bái - Khe Sang thực hiện việc thu gom rác thải tập trung. Đồng thời, hàng tháng, xã tổ chức cho các thôn tham gia vệ sinh môi trường vào một ngày cố định, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.
 
Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, có thể dễ dàng nhận thấy bức tranh nông thôn Việt Thành ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Đến hết năm 2017, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 321 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt  đạt trên 1.500 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng.

Xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn nên Việt Thành xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hàng năm, xã đều xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thì đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, nói đúng và làm đúng.
 
Đồng thời, phải thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

Hải Hà

  •  
Các tin khác
Đội văn nghệ thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân thường xuyên luyện tập văn nghệ đảm bảo hoạt động cho các ngày lễ của thôn.

YBĐT - Với bước đi và lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là 2 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa, năm 2018, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo xã Minh Quân kiểm tra chất lượng tuyến đường giao thông đi vào thôn Liên Hiệp vừa được bê tông hóa năm 2018.

Thành công có được ở Minh Quân là lấy dân làm gốc; người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới nên người dân tích cực tham gia hiến đất, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương.

YBĐT - Giai đoạn hiện nay, Trấn Yên đã và đang vận dụng một cách sáng tạo để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) để phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo (Ảnh TL)

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc phân bố nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục