Mù Cang Chải: Mỗi xã ít nhất 2 bản đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/3/2018 | 7:43:51 AM

YBĐT -  Năm 2017, huyện Mù Cang Chải có 2 xã đạt 10 tiêu chí nông thôn mới,  2 xã đạt 9 tiêu chí  và 5 xã đạt 8 tiêu chí.


Năm 2017, công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Mù Cang Chải đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ nhiều nguồn vốn, huyện đã đầu tư xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở xã, đường giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn giải ngân hơn 100 tỷ đồng.

Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát huy hiệu quả như mô hình thâm canh khoai tây tại xã Nậm Khắt, mô hình nuôi dê, mô hình nuôi lợn rừng. UBND huyện đã chỉ đạo lựa chọn 2 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 15 con trở lên với tổng số tiền 50 triệu đồng, hỗ trợ 50 triệu đồng thực hiện mô hình nuôi cá lồng và thực hiện làm cây rơm tại các xã với 60 triệu đồng.
 
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, có hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước đượng nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả khá ở tất cả các cấp. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được cải thiện, toàn huyện có 5/13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
 
Kết quả năm 2017, huyện Mù Cang Chải có 2 xã đạt 10 tiêu chí là Púng Luông và Dế Xu Phình), 2 xã đạt 9 tiêu chí là Nậm Khắt và Hồ Bốn), 5 xã đạt 8 tiêu chí là La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Kim Nọi, Lao Chải, Khao Mang), 2 xã đạt 6 tiêu chí là Cao Phạ, Mồ Dề, 2 xã đạt 5 tiêu chí là Nậm Có và Chế Tạo. Năm 2018, huyện phấn đấu xây dựng các xã có ít nhất 2 bản đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
A Đảng (Trung tâm TT và VH Mù Cang Chải)

  •  
Các tin khác
Đội văn nghệ thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân thường xuyên luyện tập văn nghệ đảm bảo hoạt động cho các ngày lễ của thôn.

YBĐT - Với bước đi và lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là 2 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa, năm 2018, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo xã Minh Quân kiểm tra chất lượng tuyến đường giao thông đi vào thôn Liên Hiệp vừa được bê tông hóa năm 2018.

Thành công có được ở Minh Quân là lấy dân làm gốc; người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới nên người dân tích cực tham gia hiến đất, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương.

YBĐT - Giai đoạn hiện nay, Trấn Yên đã và đang vận dụng một cách sáng tạo để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) để phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo (Ảnh TL)

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc phân bố nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục