Lục Yên chuyển biến từ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2018 | 7:19:19 AM

YBĐT - Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông của huyện Lục Yên đã có khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Huyện Lục Yên đã hình thành vùng cây ăn quả có múi trên 723 ha.
Huyện Lục Yên đã hình thành vùng cây ăn quả có múi trên 723 ha.

Với địa bàn dân cư phân tán, số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn còn nhiều (có 15 xã đặc biệt khó khăn), khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình XDNTM hầu hết các xã đều ở điểm xuất phát rất thấp và chỉ có 19 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, đời sống nhân dân khó khăn. 

Do vậy, việc huy động nguồn lực trong nhân dân để XDNTM rất khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, chương trình XDNTM đã đạt được kết quả khả quan.
 
Trúc Lâu là xã được chọn làm điểm chỉ đạo XDNTM của huyện giai đoạn 2011 - 2017. Khi bước vào thực hiện, xã mới đạt 3/19 tiêu chí, song bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của người dân, sau 7 năm triển khai thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn xã có nhiều khởi sắc. 

Xã đã huy động được trên 60 tỷ đồng XDNTM, trong đó nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng tiền mặt và  ngày công, hiến đất. Từ nguồn lực này, xã đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, kiên cố hóa gần 14 km đường nông thôn, đạt 67,35% đảm bảo người và các phương tiện đi lại tốt 4 mùa; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 26 triệu đồng; hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 11%.

Ông Nguyễn Quốc Năm - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Trong XDNTM, cấp ủy, chính quyền xã đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa của chương trình này, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ từ xã đến thôn; nói phải đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, đúng trọng tâm, trọng điểm kết hợp với những phong trào của các tổ chức hội, đoàn thể và nguồn lực đầu tư của tỉnh, huyện; đồng thời, phát huy tốt Quy chế dân chủ trong việc thực hiện các hạng mục XDNTM”.
 
Nhờ đó, kinh tế của xã đã chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, xã đã có một hợp tác xã chế biến gỗ rừng trồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương, 4 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, 7 cơ sở sản xuất chế biến chè, một cơ sở sản xuất gạch không nung, 114 hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, 236 hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ và xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Mai Sơn cũng là xã được lựa chọn làm điểm chỉ đạo XDNTM của huyện giai đoạn 2011-2017. Với điều kiện cơ sở vật chất ban đầu khá thuận lợi, bởi vậy, khi bắt tay vào thực hiện chương trình XDNTM, xã đã đạt được 7/19 tiêu chí.
 
Tranh thủ các nguồn lực đầu tư của tỉnh, huyện, Mai Sơn đã khuyến khích nhân dân mở rộng các mô hình chăn nuôi tập trung, mở mang các ngành nghề dịch vụ tiểu thủ công nghiệp để tạo việc làm, tăng thu nhập thúc đẩy kinh tế địa phương, đóng góp nguồn lực, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa.
 
Sau 7 năm thực hiện XDNTM, xã Mai Sơn đã huy động được gần 63 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 17 tỷ đồng, toàn xã đã có 30 mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô 300 con/lứa, 25 mô hình nuôi lợn quy mô 20-100 con/lứa, 10 mô hình chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 8 con trở lên, 30 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân lên 26,7 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,03% năm 2017.
 
Ông Âu Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn cho biết: "Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã luôn chú trọng thực hiện triệt để nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Qua đó, đã tạo sự đồng tình hưởng ứng cao trong cộng đồng dân cư, nên sau 7 năm xã đã hoàn thành 19 tiêu chí về XDNTM”.

Với mục tiêu đến năm 2020, có 26% số xã đạt chuẩn NTM, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với xã đã đạt chuẩn, ông Hoàng Kim Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: "Xác định nhiệm vụ XDNTM là nhiệm vụ lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó nhân dân đóng vai trò là chủ thể thực hiện Chương trình, bởi vậy, những năm vừa qua, huyện tiếp tục đầu tư theo chiều sâu để nâng cao hiệu quả vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: vùng lúa hàng hóa, vùng cây ăn quả có múi, vùng trồng chế biến gỗ rừng trồng".

"Huyện cũng khuyến khích xây dựng các cơ sở chăn nuôi tập trung; quan tâm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm theo hướng phát triển ngành nghề nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững” - ông Trọng nói.

Nhờ những giải pháp đó, sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình, bước đầu đã hình thành vùng lúa hàng hóa 600 ha, vùng sản xuất cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa 500 ha, vùng cây ăn quả có múi trên 723 ha, vùng tre lấy măng 560 ha, vùng quế trên 2.185 ha; duy trì và hình thành 39 cơ sở chăn nuôi hàng hóa, 18 cơ sở chăn nuôi trâu, bò tập trung; duy trì có hiệu quả trên 433 ha diện tích mặt nước để nuôi thủy sản, cơ cấu giống cá có giá trị kinh tế cao.

Bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện; kết cấu hạ tầng đầu tư và từng bước hoàn thiện. Trong đó, có sự thay đổi đáng kể về hạ tầng giao thông nông thôn với 17,4% số xã đã đạt các tiêu chí về giao thông; công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập... 

Huyện đã huy động được trên 707 tỷ đồng XDNTM; trong đó, nhân dân đóng góp gần 113 tỷ đồng, hiến trên 35 ha đất, gần 500 nghìn ngày công tham gia XDNTM.

Chặng đường XDNTM của huyện Lục Yên thời gian tới còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, chắc chắn huyện Lục Yên sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Thanh Tân

  •  
Các tin khác
Đội văn nghệ thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân thường xuyên luyện tập văn nghệ đảm bảo hoạt động cho các ngày lễ của thôn.

YBĐT - Với bước đi và lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là 2 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa, năm 2018, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo xã Minh Quân kiểm tra chất lượng tuyến đường giao thông đi vào thôn Liên Hiệp vừa được bê tông hóa năm 2018.

Thành công có được ở Minh Quân là lấy dân làm gốc; người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới nên người dân tích cực tham gia hiến đất, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương.

YBĐT - Giai đoạn hiện nay, Trấn Yên đã và đang vận dụng một cách sáng tạo để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) để phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo (Ảnh TL)

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc phân bố nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục