Thành phố Yên Bái triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/3/2018 | 8:02:37 AM

YBĐT - Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác XDNTM năm 2017, triển khai chương trình XDNTM năm 2018. 

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái đã tập trung ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác XDNTM.

 
Phong trào XDNTM đã tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân, người dân đã tích cực tham gia đóng góp tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, kiến thiết cơ sở hạ tầng; hăng hái tham gia các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống... Qua đó, bộ mặt các xã XDNTM của thành phố ngày càng khởi sắc. 

Đến nay, thành phố có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM và 5 xã gồm: Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Tân Thịnh đều đạt 15 tiêu chí trở lên. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại trong năm qua, năm 2018, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình XDNTM theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra; chỉ đạo các xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chương trình mục tiêu XDNTM; thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về XDNTM để nhân ra diện rộng; phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu...
 
Đối với phát triển sản xuất, phấn đấu năm 2018 mỗi xã xây dựng được ít nhất một mô hình chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiên thụ sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất bao gồm cả nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.
 
Thành phố phấn đấu trong năm 2018 các xã: Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Giới Phiên đạt 19/19 tiêu chí để trình UBND tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM và xã Tân Thịnh đạt từ 18 tiêu chí trở lên. 

Các xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu đã đạt chuẩn NTM tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là đối với các tiêu chí các xã chưa cập theo bộ tiêu chí mới; tiếp tục giữ gìn ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn, nhằm giữ vững xã NTM.

Lê Hương- Thanh Nghị

  •  
Các tin khác
Đội văn nghệ thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân thường xuyên luyện tập văn nghệ đảm bảo hoạt động cho các ngày lễ của thôn.

YBĐT - Với bước đi và lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhất là 2 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa, năm 2018, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo xã Minh Quân kiểm tra chất lượng tuyến đường giao thông đi vào thôn Liên Hiệp vừa được bê tông hóa năm 2018.

Thành công có được ở Minh Quân là lấy dân làm gốc; người dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới nên người dân tích cực tham gia hiến đất, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương.

YBĐT - Giai đoạn hiện nay, Trấn Yên đã và đang vận dụng một cách sáng tạo để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) để phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo (Ảnh TL)

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc phân bố nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục